Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie | ul. Cietrzewia 22a, 02-492 Warszawa | NIP: 5222493715 | e-mail: sekretariat@sp94.waw.pl

DOKUMENTY SZKOLNE

 

STATUT SZKOŁY – obowiązujący od 1.12.2017 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY

CEREMONIAŁ SZKOLNY

PROGRAM PROFILAKTYKI

OBSZARY EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY

PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ

PROCEDURA WYDANIA DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ

REGULAMIN RADY RODZICÓW

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA (klasy I-III) – OCENIANIE i LISTA LEKTUR

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO (klasy I-III)

 

KRYTERIA OCENIANA PRAC PISEMNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO

KRYTERIA OCENIANA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV

KRYTERIA OCENIANA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS V

KRYTERIA OCENIANA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS VI

KRYTERIA OCENIANA Z HISTORII

KRYTERIA OCENIANA Z HISTORII DLA KLASY IV

KRYTERIA OCENIANA Z HISTORII DLA KLASY V

KRYTERIA OCENIANA Z HISTORII DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – JĘZYK ANGIELSKI (klasy 4-7)

KRYTERIA OCENIANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV

KRYTERIA OCENIANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

KRYTERIA OCENIANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – MATEMATYKA (klasy 4-7)

KRYTERIA OCENIANA Z MATEMATYKI DLA KLASY IV

KRYTERIA OCENIANA Z MATEMATYKI DLA KLASY V

KRYTERIA OCENIANA Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY (klasy 4-7)

KRYTERIA OCENIANA Z PRZYRODY DLA KLASY IV

KRYTERIA OCENIANA Z PRZYRODY DLA KLASY V

KRYTERIA OCENIANA Z PRZYRODY DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

KRYTERIA OCENIANA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

KRYTERIA OCENIANA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (klasy 4-7)

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – język hiszpański

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI (kl. 7)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII

KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII (kl. 7)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI (kl. 7)

 

 

Pismo dotyczące rozbudowy szkoły 1

Pismo dotyczące rozbudowy szkoły 2

Pisma dotyczące rozbudowy szkoły 3

Szkoła Podstawowa nr 94 w Warszawie © 2014-2017 Frontier Theme