Dokumenty szkolne

PROGRAM PROFILAKTYKI

REGULAMIN RADY RODZICÓW

KRYTERIA OCENIANA Z HISTORII

KRYTERIA OCENIANA Z HISTORII DLA KLASY IV

KRYTERIA OCENIANA Z HISTORII DLA KLASY V

KRYTERIA OCENIANA Z HISTORII DLA KLASY VI

Pismo dotyczące rozbudowy szkoły 1

Pismo dotyczące rozbudowy szkoły 2

Pisma dotyczące rozbudowy szkoły 3