Dokumenty szkolne

WYMAGANIA EDUKACYJNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Kl2, KL3

J. POLSKI
KL4, KL5, KL6, KL7, KL8

J. ANGIELSKI
KL4, KL5, KL6, KL7, KL8

J. HISZPAŃSKI
KL7, KL8

WYMAGANIA MUZYKA

WYMAGANIA PLASTYKA

HISTORIA

HIST KL4, HIST KL5, HIST KL6, HIST KL7, HIST KL8

WOS
WOS KL8,

WYMAGANIA PRZYRODA

GEOGRAFIA
KL5, KL6, KL7, KL8
CHEMIA

BIOLOGIA
KL5, KL6, KL7, KL8

CHEM KL7, CHEM KL8

FIZYKA
FIZ KL8,

MATEMATYKA

INFORMATYKA
KL4, KL5, KL6, KL7
TECHNIKA
KL4 ,KL5-6

wymagania edukacyjne z wf i kryterium oceniania

EdB_SP_kl_8_Wymagania do oceny

RELIGIA
KL1, kl2, kl3, KL4, kl5 kl6, kl7 kl8

Skip to content