Dokumenty szkolne

STATUT SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY 

MONITORING W SP94 RODO

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY

CEREMONIAŁ SZKOLNY

PROGRAM PROFILAKTYKI

PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY

PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ

REGULAMIN RADY RODZICÓW

ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ (arkusz_MEN-VI/28)

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA (klasy I-III) – Ocenianie

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA (klasy I-III) – Lista lektur

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO (klasy I-III)

KRYTERIA OCENIANA PRAC PISEMNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO

KRYTERIA OCENIANA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV

KRYTERIA OCENIANA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS V

KRYTERIA OCENIANA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS VI

Lektury kl. 4-8

Przedmiotowe zasady oceniania kl. 4 – j. polski

Przedmiotowe zasady oceniania kl. 5 – j. polski

Przedmiotowe zasady oceniania kl. 6 – j. polski

Przedmiotowe zasady oceniania kl. 7 – j. polski

Przedmiotowe zasady oceniania kl. 8 – j. polski

KRYTERIA OCENIANA Z HISTORII

KRYTERIA OCENIANA Z HISTORII DLA KLASY IV

KRYTERIA OCENIANA Z HISTORII DLA KLASY V

KRYTERIA OCENIANA Z HISTORII DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – JĘZYK ANGIELSKI (klasy 4-7)

KRYTERIA OCENIANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV

KRYTERIA OCENIANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

KRYTERIA OCENIANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

Przedmiotowy System Oceniania – matematyka (klasy 4-8)

KRYTERIA OCENIANA Z MATEMATYKI DLA KLASY IV

KRYTERIA OCENIANA Z MATEMATYKI DLA KLASY V

KRYTERIA OCENIANA Z MATEMATYKI DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY (klasy 4-7)

KRYTERIA OCENIANA Z PRZYRODY DLA KLASY IV

KRYTERIA OCENIANA Z PRZYRODY DLA KLASY V

KRYTERIA OCENIANA Z PRZYRODY DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

KRYTERIA OCENIANA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Kryteria i zasady oceniania – plastyka (klasy 4-7)

Kryteria oceniania umiejętności wokalnych

Przedmiotowy System Oceniania – język-hiszpański kl.7-8

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – fizyka

Kryteria wymagań – fizyka (klasa 7)

Kryteria wymagań – fizyka (klasa 8)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII

KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII (kl. 7)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI (kl. 7)

Pismo dotyczące rozbudowy szkoły 1

Pismo dotyczące rozbudowy szkoły 2

Pisma dotyczące rozbudowy szkoły 3