Wolontariat

Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi

św. Jan Paweł II

Nasz szkolny wolontariat to bezinteresowne zaangażowanie całej społeczności szkolnej na rzecz potrzebujących. Wspólnie z Samorządem Uczniowskim, szkolnym kołem Caritas i przy współpracy z parafią M.B. Saletyńskiej organizujemy pomoc w zależności od potrzeb – doraźną i stałą.

Nasze założenia i cele:

  • zapoznanie dzieci i młodzieży z ideą wolontariatu;
  • uwrażliwianie na cierpienie,samotność i potrzeby innych;
  • kształtowanie postaw prospołecznych;
  • rozwijanie empatii tolerancji;
  • angażowanie młodych ludzi w działania na rzecz społeczności szkolnej i pozaszkolnej, tworzenie więzi ze środowiskiem lokalnym.

Ponadto wspieramy Polską Akcję Humanitarną.

Do pobrania:

Nasze działania

Zobacz archiwum działań wolontariatu