Projekty Edukacji Kulturalnej

Edukacja kulturalna to jedno z kluczowych zadań naszej szkoły.

Składają się na nią:

 • udział w szkolnym programie ,, Ogrody Nauki i Sztuki”,
 • współpraca z instytucjami kultury Warszawy,
 • cyklicznie organizowane wycieczki do teatrów, muzeów, kin,
 • konkursy muzyczne, plastyczne, recytatorskie, teatralne, literackie,
 • udział w festiwalach, koncertach i wydarzeniach o charakterze edukacyjnym. 

 

Spodziewane efekty działań podejmowanych w ramach edukacji kulturalnej:

 • Wykształcenie potrzeb świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz pogłębienie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego.
 • Zwiększona aktywność artystyczna uczniów naszej szkoły.
 • Systemowa współpraca szkoły z organizacjami i instytucjami kultury w dziedzinie edukacji kulturalnej.
 • Stworzenie przestrzeni ułatwiającej uczniom odkrywanie swoich pasji.
 • Upowszechnienie informacji o programach edukacji kulturalnej realizowanych podczas szkolnego projektu ,,Ogrody Nauki i Sztuki’’.
 • Przygotowanie do krytycznego korzystania z środków masowego przekazu.

Szkolne projekty

Zobacz wszystkie
Skip to content