Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie | ul. Cietrzewia 22a, 02-492 Warszawa | NIP: 5222493715 | e-mail: sekretariat@sp94.waw.pl

PROJEKTY

 

W naszej szkole są realizowane różne projekty edukacyjne  i językowe, na poziomie szkolnym i międzynarodowym.  Działania  podejmowane w ramach pracy nad nimi dają wymierne korzyści dla całej społeczności uczniowskiej, bowiem  uczą tolerancji i ciekawości wobec różnic kulturowych, kształtują świadomość Europejczyka i promują poznawanie nauki i sztuki. Nasze projekty międzynarodowe  mają na celu wzbudzenie zainteresowania historią, geografią, kulturą, stylem życia i tradycjami w innych krajach europejskich, ale przede wszystkim promują naukę języka angielskiego. Projekty stanowią integralną część procesu nauczania. Różnorodnością poruszanych przez nas tematów i zagadnień, chcemy zapewnić  uczniom wszechstronny rozwój oraz wspierać ich zainteresowania i pasje.

 

Od roku szkolnego 2011/2012 corocznie realizujemy w naszej szkoły projekt „Ogrody nauki i sztuki”. Obejmuje on projekty edukacyjne realizowane w poszczególnych klasach, a ich tematyka dotyczy zagadnień związanych z szeroko pojętą nauką oraz różnymi dziedzinami sztuki.

Celem projektu jest:

  • budzenie motywacji poznawczej uczniów,
  • rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji i twórczego rozwiązywania problemów,
  • wdrażanie do pracy zespołowej,
  • zdobycie umiejętności prezentacji.

O wyborze tematów projektu przez poszczególne klasy zdecydowały przede wszystkim zainteresowania uczniów.

 

W roku szkolnym 2009/2010 rozpoczęliśmy współpracę międzynarodową w ramach Programu eTwinning. Opiekunem wszystkich projektów eTwinning jest pani Martyna Wasielewska.

Oto niektóre projekty międzynarodowe realizowane w ramach Programu eTwinning:

– Around a calendar

– Exploring art

– Spain and Poland, so far so near

– Discovering English Speaking Countries

– Tasty flags

– Art is everywhere!

– Colours around us

– Our mascot likes travelling

– Artists of our countries

– Magic of the seasons

– Let’s celebrate the European Day of Languages together!

 

Szkolne Projekty Edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2011/2012:

  • „Europa na Polskim Byku”
  • „Otwarta szkoła – wielokulturowość w naszej szkole”
Szkoła Podstawowa nr 94 w Warszawie © 2014-2017 Frontier Theme