Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie | ul. Cietrzewia 22a, 02-492 Warszawa | NIP: 5222493715 | e-mail: sekretariat@sp94.waw.pl

LISTA PODRĘCZNIKÓW

 

Wykaz podręczników w Szkole Podstawowej Nr 94

rok szkolny 2018/2019

Uwaga! Wykaz zawiera również podręczniki (i ćwiczenia) do religii do zakupu przez rodziców!

 

KLASA 1

Pakiet Gra w kolory + Moje ćwiczenia uzupełniające do Naszego Elementarza

Wydawnictwo: Mac

 

Język angielski

“New English Adventure 1” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Autorzy: Tessa Lochowski, Cristiana Bruni

Wydawnictwo: Pearson

 

Religia

„Żyjemy w Bożym świecie” (podręcznik)

Autorzy: Dariusz Kurpiński, Elżbieta Kondrak, Jerzy Snopek

Wydawnictwo: Jedność, Kielce

 

KLASA 2

Pakiet Gra w kolory + Moje ćwiczenia uzupełniające do Naszego Elementarza

Wydawnictwo: Mac

„Gra w kolory”(ćwiczenia)

Wydawnictwo: Mac

 

Język angielski

“New English Adventure 2”(podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Autorzy: Viv Lambert, Anne Worrall

Wydawnictwo: Pearson

 

Religia

„Idziemy do Jezusa” (podręcznik)

red. J. Czerkawski, E. Kondrak

Wydawnictwo: Jedność, Kielce

 

KLASA 3

„Edukacja wczesnoszkolna” (podręcznik MEN)

 „Gra w kolory” (ćwiczenia)

Wydawnictwo: Mac

 

Język angielski

“New English Adventure 3”(podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Autorzy: Tessa Lochowski, Anne Worrall

Wydawnictwo: Pearson

 

Religia

„Jezus jest z nami” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń z płytą CD)

Autorzy: D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak

Wydawnictwo: Jedność, Kielce

 

KLASA 4

 

Język polski

„Słowa z uśmiechem 4. Literatura i kultura ” (podręcznik)

„Słowa z uśmiechem 4. Nauka o języku i ortografia” (zeszyt ćwiczeń)

Wydawnictwo: WSiP

 

Język angielski

„Evolution Plus. Klasa4” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Autor: Nick Beare

Wydawnictwo: Macmillan

 

Matematyka

„Matematyka 4 z plusem” (podręcznik)

Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Wydawnictwo: GWO

„Matematyka wokół nas, 4” (zeszyty ćwiczeń, część 1 i 2)

Autorzy: H. Lewicka, M. Kowalczyk

Wydawnictwo: WSiP

 

Historia

„Historia 4”(podręcznik)

Autorzy: Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis

Wydawnictwo: WSiP

 

Przyroda

„Przyroda 4” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Autorzy: Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson

Wydawnictwo:  WSiP

 

Zajęcia techniczne

„Technika na co dzień”podręcznik do zajęć technicznych dla szkoły podstawowej (klasy 4-6)

Autorzy: E. Bubak, E. Królicka, M. Duda

Wydawnictwo: WSiP

 

Plastyka

„Plastyka 4”

Autorzy: B.Neubart, S.Stopczyk

Wydawnictwo: WSiP

 

Muzyka

„Klucz do muzyki 4” (podręcznik)

Autorzy: Agnieszka Sołtysik, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Urszula Smoczyńska

Wydawnictwo: WSiP

 

Informatyka

„Informatyka  4”

Autorzy: Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski

Wydawnictwo:  WSiP

 

Religia

„Miejsca pełne BOGActw 4” (podręcznik)

Autorzy: ks. Krzysztof  Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek,

„Miejsca pełne BOGActw 4”(zeszyt ćwiczeń)

Autorzy: Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Wydawnictwo Jedność, Kielce

 

KLASA 5

 

Język polski

„Słowa z uśmiechem 5. Literatura i kultura” (podręcznik)

„Słowa z uśmiechem 5. Nauka o języku i ortografia” (podręcznik)

Wydawnictwo: WSiP

 

Język angielski

„Evolution Plus 2” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Autorzy: Nick Beare (podręcznik), Nick Beare, Barbara Ściborowska (zeszyt ćwiczeń)

Wydawnictwo: Macmillan

 

Matematyka

„Nowa matematyka z plusem 5” (podręczniki)

Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Wydawnictwo: GWO

„Matematyka wokół nas, klasa 5”(zeszyty ćwiczeń dla szkoły podstawowej, część 1 i 2)

Autorzy: H. Lewicka, M. Kowalczyk

Wydawnictwo: WSiP

 

Historia

„Historia wokół nas. Klasa 5” (podręcznik)

 Autorzy: R. Lolo, A. Pieńkowska, R. Towalski

Wydawnictwo: WSiP

 

Biologia

„Biologia 5”(podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Wydawnictwo: WSiP

 

Geografia

„Geografia5” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Wydawnictwo: WSiP

 

Technika

„Karta rowerowa. Bądź bezpieczny na drodze”

Wydawnictwo: WSiP

 

Plastyka

„Plastyka5” (podręcznik)

Wydawnictwo: WSiP

 

Muzyka

„Klucz do muzyki 5” (podręcznik)

Wydawnictwo: WSiP

 

Informatyka

„Informatyka. Klasa 5”

Wydawnictwo: WSiP

 

Religia

„Spotkania uBOGAcające 5”(podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

 Autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska (podręcznik)

Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska, Jolanta Konat(zeszyt ćwiczeń)

Wydawnictwo Jedność, Kielce

 

KLASA 6

 

Język polski

„Słowa z uśmiechem 6. Literatura i kultura” (podręcznik)

„Słowa z uśmiechem 6. Nauka o języku i ortografia” (podręcznik+zeszyt ćwiczeń)

Autorzy: E.Horwath, A.Żegleń

Wydawnictwo: WSiP

 

Język angielski

„Evolution Plus 3” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Autor: Nick Beare

Wydawnictwo: Macmillan

 

 Matematyka

„Nowa matematyka z plusem 6” (podręcznik)

Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Wydawnictwo: GWO

„Matematyka wokół nas 6” (zeszyty ćwiczeń do szkoły podstawowej, część 1-2)

Wydawnictwo: WSiP

 

Historia

„Historia wokół nas. Klasa 6” (podręcznik)

Autorzy: R. Lolo, A. Pieńkowska

Wydawnictwo: WSiP

 

Przyroda

„Przyrodo, witaj 6” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Autorzy: Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson

Wydawnictwo: WSiP

 

Zajęcia techniczne

 „Technika na co dzień” podręcznik do zajęć technicznych dla szkoły podstawowej  4-6

Autorzy: E. Bubak, E. Królicka, M. Duda

Wydawnictwo: WSiP

 

Plastyka

„Plastyka 6”(podręcznik)

Autorzy: Stanisław Stopczyk, Joanna Chołaścińska, Barbara Neubart

Wydawnictwo: WSiP

 

Muzyka

„Klucz do muzyki6” (podręcznik)

Autorzy: Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik

Wydawnictwo: WSiP

 

Informatyka

„Lekcje z komputerem6”(podręcznik)

Autorzy: W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, W. Kranas, A. Samulska, M. Wyczółkowski

Wydawnictwo: WSiP

 

Religia

„Tajemnice BOGAtego życia 6”(podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Autorzy: Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska (podręcznik)

Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska, Agnieszka Sętorek (zeszyt ćwiczeń)

Wydawnictwo: Jedność, Kielce

 

 

KLASA 7

 

Język polski

„Myśli i słowa 7” (podręcznik)

Autorzy: E.Nowak, J.Gaweł

Wydawnictwo: WSiP

 

Język angielski

„English Class A2+” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Autorzy: Bob Hastings, Stuart McKinley, Arek Tkacz

Wydawnictwo: Pearson

 

 Matematyka

„Nowa matematyka z plusem 7” (podręcznik)

Autorzy: praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej

Wydawnictwo: GWO

„Matematyka7” (zeszyt ćwiczeń)

Wydawnictwo: WSiP

 

Historia

„Historia 7”(podręcznik)

Autorzy: Krzysztof Kowalewski, Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch

Wydawnictwo: WSiP

 

Biologia

„Biologia 7”(podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Autorzy: Ewa Jastrzębska, Ewa Pyłka-Gutowska, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Anna Michalik

Wydawnictwo: WSiP

 

Plastyka

„Plastyka 7”(podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Autor: Stanisław Stopczyk

Wydawnictwo: WSiP

 

Muzyka

„Klucz do muzyki 7”

Autorzy: Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik, Włodzimierz Sołtysik

Wydawnictwo: WSiP

 

Informatyka

„Informatyka7”

Autorzy: Witold Kranas, Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Mirosław Wyczółkowski

Wydawnictwo: WSiP

 

Chemia

„Ciekawa chemia 7” (podręcznik)

Autorzy: H.Gulińska, J.Smolińska

Wydawnictwo: WSiP

 

Geografia

„Geografia 7”(podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

 

Autorzy: A. Głowacz, M. Lechowicz, P. Stankiewicz, A. Lechowicz

Wydawnictwo: WSiP

 

Fizyka

„Świat fizyki 7”(podręcznik)

Autorzy: Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Danuta Szot-Gawlik, Małgorzata Godlewska

Wydawnictwo: WSiP

 

Język hiszpański

„Explora 1” (A1.1) klasa 7  (podręcznik)

Wydawnictwo: Draco

 

Religia

„Błogosławieni, którzy szukają Jezusa 7” (podręcznik)

Autorzy: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Wydawnictwo: Jedność, Kielce

 

KLASA 8

 

Język polski

„Myśli i słowa 8” (podręcznik)

Wydawnictwo: WSiP

 

Język angielski

„All Clear. Klasa 8”(podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Wydawnictwo: Macmillan

 

Matematyka

„Matematyka z plusem 8” (podręcznik)

Wydawnictwo: GWO

„Matematyka. Klasa 8” (zeszyt ćwiczeń)

Wydawnictwo: WSiP

 

Historia

„Historia. Klasa 8” (podręcznik)

Wydawnictwo: WSiP

 

Biologia

„Biologia. Klasa 8” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Wydawnictwo: WSiP

 

Geografia

 „Geografia. Klasa 8” (podręcznik +zeszyt ćwiczeń)

Wydawnictwo: WSiP

 

Chemia

„Ciekawa chemia. Klasa 8” (podręcznik)

Wydawnictwo: WSiP

 

Fizyka

„Świat fizyki. Klasa 8” (podręcznik)

Wydawnictwo: WSiP

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

„Edukacja dla bezpieczeństwa. Klasa 8” (podręcznik)

Wydawnictwo: WSiP

 

Wiedza o społeczeństwie

„Wiedza o społeczeństwie. Klasa 8”(podręcznik)

Wydawnictwo: WSiP

 

Informatyka

„Informatyka. Klasa 8” (podręcznik)

Wydawnictwo: WSiP

 

Język hiszpański

„Explora 2” (podręcznik)

Wydawnictwo: Draco

 

Religia

„Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi 8” (podręcznik)

Autorzy: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Wydawnictwo: Jedność, Kielce

Szkoła Podstawowa nr 94 w Warszawie © 2014-2017 Frontier Theme