Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie | ul. Cietrzewia 22a, 02-492 Warszawa | NIP: 5222493715 | e-mail: sekretariat@sp94.waw.pl

LISTA PODRĘCZNIKÓW

Wykaz podręczników w Szkole Podstawowej Nr 94

rok szkolny 2019/2020

Uwaga! Wykaz zawiera również podręczniki (i ćwiczenia) do religii do zakupu przez rodziców!

KLASA 1

Pakiet Gra w kolory (podręcznik + ćwiczenia)

Autorzy: Barbara Mazur, Beata Sokołowska

Wydawnictwo: Mac

Język angielski

New English Adventure 1” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Autorzy: Tessa Lochowski, Cristiana Bruni

Wydawnictwo: Pearson

Religia

Żyjemy w Bożym świecie” (podręcznik)

Red.: dr ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak

Wydawnictwo: Jedność, Kielce

KLASA 2

Pakiet Gra w kolory (podręcznik + ćwiczenia)

Autorzy: Katarzyna Zagórska, Ewa Wierzchowska

Wydawnictwo: Mac

Język angielski

New English Adventure 2” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Autorzy: Viv Lambert, Anne Worrall

Wydawnictwo: Pearson

Religia

Idziemy do Jezusa” (podręcznik)

Red.: J. Czerkawski, E. Kondrak

Wydawnictwo: Jedność, Kielce

KLASA 3

Pakiet Gra w kolory (podręcznik + ćwiczenia)

Autorzy: Anna Parzęcka, Katarzyna Grodzka

Wydawnictwo: Mac

Język angielski

New English Adventure 3” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Autorzy: Tessa Lochowski, Anne Worrall

Wydawnictwo: Pearson

Religia

Jezus jest z nami” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń z płytą CD)

Autorzy: D. Kurpiński, J. Snopek, red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak

Wydawnictwo: Jedność, Kielce

KLASA 4

Język polski

„Słowa z uśmiechem 4. Literatura i kultura ” (podręcznik)

„Słowa z uśmiechem 4. Nauka o języku i ortografia” (zeszyt ćwiczeń)

Wydawnictwo: WSiP

Język angielski

„Evolution Plus. Klasa 4” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Autor: Nick Beare

Wydawnictwo: Macmillan

Matematyka

„Matematyka 4 z plusem” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Wydawnictwo: GWO

Historia

„Historia 4” (podręcznik)

Autorzy: Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis

Wydawnictwo: WSiP

Przyroda

„Przyroda 4” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Autorzy: Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson

Wydawnictwo: WSiP

Zajęcia techniczne

„Technika na co dzień” podręcznik do zajęć technicznych dla szkoły podstawowej (klasy 4-6)

Autorzy: E. Bubak, E. Królicka, M. Duda

Wydawnictwo: WSiP

 

Plastyka

„Plastyka 4”

Autorzy: B. Neubart, S. Stopczyk

Wydawnictwo: WSiP

Muzyka

„Klucz do muzyki 4” (podręcznik)

Autorzy: Agnieszka Sołtysik, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Urszula Smoczyńska

Wydawnictwo: WSiP

Informatyka

„Informatyka 4”

Autorzy: Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski

Wydawnictwo: WSiP

Religia

„Miejsca pełne BOGActw 4” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Autorzy: ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek (podręcznik)

Autorzy: Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska (zeszyt ćwiczeń)

Wydawnictwo Jedność, Kielce

KLASA 5

Język polski

„Słowa z uśmiechem 5. Literatura i kultura” (podręcznik)

„Słowa z uśmiechem 5. Nauka o języku i ortografia” (podręcznik)

 

Wydawnictwo: WSiP

Język angielski

„Evolution Plus 2” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Autorzy: Nick Beare (podręcznik), Nick Beare, Barbara Ściborowska (zeszyt ćwiczeń)

Wydawnictwo: Macmillan

Matematyka

„Nowa matematyka z plusem 5” (podręczniki + zeszyt ćwiczeń)

Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Wydawnictwo: GWO

Historia

„Historia wokół nas. Klasa 5” (podręcznik)

Autorzy: R. Lolo, A. Pieńkowska, R. Towalski

Wydawnictwo: WSiP

Biologia

„Biologia 5” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Wydawnictwo: WSiP

Geografia

„Geografia 5” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Wydawnictwo: WSiP

Technika

„Karta rowerowa. Bądź bezpieczny na drodze”

Wydawnictwo: WSiP

 

Plastyka

„Plastyka 5” (podręcznik)

Wydawnictwo: WSiP

Muzyka

„Klucz do muzyki 5” (podręcznik)

Wydawnictwo: WSiP

 

Informatyka

„Informatyka. Klasa 5”

Wydawnictwo: WSiP

Religia

„Spotkania uBOGAcające 5” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

 Autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska (podręcznik)

Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska, Jolanta Konat (zeszyt ćwiczeń)

Wydawnictwo Jedność, Kielce

KLASA 6

Język polski

„Słowa z uśmiechem 6. Literatura i kultura” (podręcznik)

„Słowa z uśmiechem 6. Nauka o języku i ortografia” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Autorzy: E. Horwath, A. Żegleń

Wydawnictwo: WSiP

Język angielski

„Evolution Plus 3” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Autor: Nick Beare

Wydawnictwo: Macmillan

 Matematyka

„Nowa matematyka z plusem 6” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Wydawnictwo: GWO 

Historia

„Historia wokół nas. Klasa 6” (podręcznik)

Autorzy: R. Lolo, A. Pieńkowska

Wydawnictwo: WSiP

 

Biologia

„Puls życia 6” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Autorzy: M. Fiałkowska-Kołek, S. Gembica, A. Siwik

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Zajęcia techniczne

„Technika na co dzień” podręcznik do zajęć technicznych dla szkoły podstawowej 4-6

Autorzy: E. Bubak, E. Królicka, M. Duda

Wydawnictwo: WSiP

Plastyka

„Plastyka 6” (podręcznik)

Autorzy: Stanisław Stopczyk, Joanna Chołaścińska, Barbara Neubart

Wydawnictwo: WSiP

Muzyka

„Klucz do muzyki 6” (podręcznik)

Autorzy: Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik

Wydawnictwo: WSiP

Informatyka

„Lekcje z komputerem 6” (podręcznik)

Autorzy: W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, W. Kranas, A. Samulska, M. Wyczółkowski

Wydawnictwo: WSiP

Religia

„Tajemnice BOGAtego życia 6” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Autorzy: ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska (podręcznik)

Autorzy: Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska, Agnieszka Sętorek (zeszyt ćwiczeń)

Wydawnictwo: Jedność, Kielce

KLASA 7

Język polski

„Myśli i słowa 7” (podręcznik)

Autorzy: E. Nowak, J. Gaweł

Wydawnictwo: WSiP

 

Język angielski

„English Class A2+” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Autorzy: Bob Hastings, Stuart McKinley, Arek Tkacz

Wydawnictwo: Pearson

 

 Matematyka

„Nowa matematyka z plusem 7” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Autorzy: praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej

Wydawnictwo: GWO 

Historia

„Historia 7” (podręcznik)

Autorzy: Krzysztof Kowalewski, Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch

Wydawnictwo: WSiP

 

Biologia

„Biologia 7” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Autorzy: Ewa Jastrzębska, Ewa Pyłka-Gutowska, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Anna Michalik

Wydawnictwo: WSiP

 

Plastyka

„Plastyka 7” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Autor: Stanisław Stopczyk

Wydawnictwo: WSiP

Muzyka

„Klucz do muzyki 7”

Autorzy: Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik, Włodzimierz Sołtysik

Wydawnictwo: WSiP

Informatyka

„Informatyka 7”

Autorzy: Witold Kranas, Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Mirosław Wyczółkowski

Wydawnictwo: WSiP

Chemia

Ciekawa chemia 7” (podręcznik)

Autorzy: H. Gulińska, J. Smolińska

Wydawnictwo: WSiP

Geografia

Geografia 7” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Autorzy: A. Głowacz, M. Lechowicz, P. Stankiewicz, A. Lechowicz

Wydawnictwo: WSiP

Fizyka

Świat fizyki 7” (podręcznik)

Autorzy: Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Danuta Szot-Gawlik, Małgorzata Godlewska

Wydawnictwo: WSiP

Język hiszpański

„Explora 1” (A1.1) klasa 7 (podręcznik)

Wydawnictwo: Draco

Religia

„Błogosławieni, którzy szukają Jezusa 7” (podręcznik)

Autorzy: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Wydawnictwo: Jedność, Kielce

KLASA 8

Język polski

„Myśli i słowa 8” (podręcznik)

Wydawnictwo: WSiP

Język angielski

„All Clear. Klasa 8” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Wydawnictwo: Macmillan

Matematyka

„Matematyka z plusem 8” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Wydawnictwo: GWO 

Historia

„Historia. Klasa 8” (podręcznik)

Wydawnictwo: WSiP

Biologia

„Biologia. Klasa 8” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Wydawnictwo: WSiP

Geografia

„Geografia. Klasa 8” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Wydawnictwo: WSiP

Chemia

„Ciekawa chemia. Klasa 8” (podręcznik)

Wydawnictwo: WSiP

Fizyka

„Świat fizyki. Klasa 8” (podręcznik)

Wydawnictwo: WSiP

Edukacja dla bezpieczeństwa

„Edukacja dla bezpieczeństwa. Klasa 8” (podręcznik)

Wydawnictwo: WSiP

Wiedza o społeczeństwie

„Wiedza o społeczeństwie. Klasa 8” (podręcznik)

Wydawnictwo: WSiP

Informatyka

„Informatyka. Klasa 8” (podręcznik)

Wydawnictwo: WSiP

Język hiszpański

„Explora 2” (podręcznik)

Wydawnictwo: Draco

Religia

„Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi 8” (podręcznik)

Autorzy: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Wydawnictwo: Jedność, Kielce

 

Szkoła Podstawowa nr 94 w Warszawie © 2014-2017 Frontier Theme