„Zima w Mieście 2019” – rekrutacja uzupełniająca

W dniach 14.01.2019 – 16.01.2019 do godz.11:00 będzie trwała rekrutacja uzupełniająca do Programu „Zima w Mieście” 2019.

Zapisy odbywają się za pomocą systemu elektronicznej rekrutacji https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl/vintro-parents/main.action

Więcej informacji na temat programu oraz postępowania rekrutacyjnego na stronie Dzielnicy: http://ud-wlochy.waw.pl/page/25,aktualnosci.html?id=2969

Jednocześnie informujemy, że niepotwierdzenie woli przez kandydatów (którzy wzięli udział w rekrutacji podstawowej), czyli nie złożenie w szkole wydrukowanej i podpisanej karty wraz z potwierdzeniem opłaty/zaświadczeniem o zwolnieniu z opłat jest traktowane, jako rezygnacja z udziału w programie Zima w Mieście 2019. W systemie zostają dane osobowe ww. kandydatów, którzy nadal mogą ubiegać się o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej. 

Skip to content