Z ostatniej chwili…

17 października wręczono odznaczenia oraz nagrody pracownikom oświaty z terenu Warszawy i powiatów około warszawskich. Uroczystość odbyła się w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Pani Dyrektor również tutaj została doceniona i wyróżniona, otrzymując Medal Komisji Edukacji Narodowej. Nadaje się go za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Ponadto Pani Dyrektor została poproszona o podziękowanie w imieniu wszystkich nagrodzonych…

 
…w imieniu nagrodzonych chciałabym z całego serca podziękować za tak wielkie wyróżnienie, jakie mamy zaszczyt dziś doświadczać. Jest ono potwierdzeniem znaczenia starań, które każdego dnia kierujemy do naszych uczniów.

Może to zbyt patetycznie powiedziane, ale praca nauczyciela jest jedynym zawodem, często nawet misją, którego celem jest kształtowanie drugiego człowieka. To wielka odpowiedzialność za czyjąś drogę życia, ale też i radość, gdy widzimy naszych uczniów, którzy stają się ludźmi dobrze wykształconymi, twórczymi i  z powodzeniem funkcjonującymi w społecznej rzeczywistości. Wszak miarą nauczyciela są osiągnięcia jego uczniów. W tej pracy konieczne jest łączenie serca i umysłu, bo stykamy się z sercem i umysłem drugiego człowiek- naszego ucznia. Trzeba tu powiedzieć, że nikt z nas nie działa w próżni i jesteśmy w naszych szkołach i placówkach wpisani w większą zbiorowość koleżanek i kolegów nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, organy prowadzące i nadzoru pedagogicznego a także naszych wielkich sojuszników rodziców. Tylko dzięki temu wspólnemu działaniu udaje się osiągać realny efekt edukacyjny. Nagrody, które dziś odbieramy są nagrodami dla tych właśnie zbiorowości.

Dzień Edukacji Narodowej sprzyja refleksji o znaczeniu zgodnego działania dla wielkiej wartości, jaką jest nauczanie i wychowanie kolejnego pokolenia…

 

Tym samym Pani  Dyrektor dołączyła do grona wybitnych pedagogów. Cóż można powiedzieć… cieszymy się razem z Panią Dyrektor i gratulujemy.

Skip to content