Wyniki I etapu (szkolnego) konkursu „New Jork, New Jork”

Do II etapu konkursu zakwalifikowali się:

1. Katarzyna Pawlak 4d

2. Adam Krzysik 4b

 

Etap  II (dzielnicowy)  odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 66 w dniu 26 kwietnia 2018 r.

II etap obejmuje część ustną – prezentację multimedialną na temat Nowego Jorku (uczniowie mogą wybrać jedno z zagadnień). Prezentacja powinna trwać od 5 do 7 minut. Prezentacje będą odbywać się w obecności Organizatora oraz komisji finałowej.

Zagadnienia

  1. In the beginning – historia Nowego Jorku.
  2. The big apple –Nowy Jork.
  3. Transport.
  4. Manhattan.
  5. Famous buildings and places to visit – znane budynki i miejsca, które warto zobaczyć.
  6. Museums and Galleries – muzea i galerie.
  7. Eating – jedzenie.
  8. Sport.
  9. Parades –parady.
  10. Famous people- znani ludzie.
Skip to content