Wyniki I etapu Olimpiad z języka angielskiego

30 listopada w naszej szkole odbył się I etap olimpiad z języka angielskiego dla klas II-III, IV-V i VI-VII szkoły podstawowej.

 Do II etapu zakwalifikowały się następujący uczniowie Szkoły Podstawowej nr 94:

 Klasy II-III:                  Wiktor Młodawski kl 3e

 Klasy IV-V:                 Mikołaj Cichecki kl 5a

                                   Łukasz Ptaszyński kl 5a

 Klasy VI-VII:               Amelia Senkowska kl 7a

 

Etap II zostanie przeprowadzony w Szkole Podstawowej nr 84 w Warszawie w terminie: 19-23.02.2018 r., a wyniki ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 84 w dniu 09.03.2018 r.

Przesłanie tematów prac finałowych: 02.04.2018 r.

 Klasy II-III Etap II stanowi test pisemny składający się z pytań   otwartych. Test będzie składać się z zagadnień  gramatyczno-leksykalnych oraz z pytań kulturoznawczych. Uczeń proszony będzie o odpowiedź (od 1 do 3 wyrazów) w języku angielskim.
 Klasy IV-V oraz VI-VII  Etap II może składać się z następujących części: testu gramatyczno-leksykalnego, czytania ze zrozumieniem, słuchania ze zrozumieniem, pisania krótkiego tekstu.
Skip to content