Wydłużenie terminu przyjmowania prac do XXXIII Międzynarodowego Konkursu Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży

W związku z decyzją Organizatora termin przyjmowania prac konkursowych zostaje wydłużony do 23 stycznia 2017 r.

Zgodne z wymogami Regulaminu teksty prozatorskie lub zestaw wierszy należy złożyć u  koordynatora konkursu, p. Marty Wróblewskiej, nauczyciela – polonisty, lub wychowawcy (w przypadku klas I – III).

Regulamin konkursu dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce: INFORMACJE O KONKURSACH.

Skip to content