Ważne informacje dotyczące świetlicy szkolnej

  1. Świetlica jest dostępna  dla uczniów klas 1-8, w godzinach 7.00 – 17.00
  2. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest wypełnienie przez rodziców/opiekunów następujących dokumentów :
  • karta zgłoszenia dziecka,
  • oświadczenie do odbioru dziecka,
  • zgoda na wykorzystane wizerunku dziecka. 

Dokumenty są dostępne w sali nr 30 oraz na stronie internetowej szkoły. Wypełnione dokumenty należy złożyć w sali  nr 30.

  1. Świetlica znajduje się w salach od nr 30 do nr 36.
  2. Rano spotykamy się w następujących salach :

Klasy 1 – w sali nr 30

Klasy 2 –  w sali nr 31

Klasy 3 i 4-8 – w sali nr 33

 

Ważne: 

W pierwszym dniu zgłoszenia się dziecka do świetlicy wymagane jest złożenie stosownych dokumentów.

Świetlica w roku szkolnym 2018/2019 nie pracuje w salach na parterze budynku szkoły.

Skip to content