Warsztaty Pierwszej Pomocy i Samoobrony

W naszej szkole w miesiącach marzec- maj będą odbywać się warsztaty Pierwszej Pomocy i Samoobrony dla klas 7-8 dzięki dofinansowaniu programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne

Program szkolenia z Pierwszej Pomocy

 • Ocena stanu ogólnego poszkodowanych.
 • Postępowanie w przypadku zatrzymania oddechu i krążenia.
 • Postępowanie w przypadku wstrząsu (stresu).
 • Postępowanie z nieprzytomnym.
 • Udrożnienie dróg oddechowych.
 • Prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy (KK, KW)
 • Technika sztucznego oddychania metodą „usta-usta” i pośredniego masażu serca.
 • ABC reanimacji.
 • Pokazy na fantomie z użyciem AED.
 • Zabezpieczenie ratownika i miejsca wypadku.
 • Wezwanie pomocy: karetki pogotowia, straży i policji.
 • Aspekty pracy zespołowej i pozyskiwanie współpracowników spośród świadków zdarzenia.
 • Przekazanie akcji resuscytacyjnej oraz informacji dotyczących przebiegu akcji ratunkowej.

Program szkolenia z Samoobrony:

 • W jaki sposób reagować na agresję
 • Na czym polega skuteczna samoobrona
 • Podstawowe techniki obronne
 • Zasady jakie należy stosować w razie napaści
Skip to content