Warszawski  Konkurs Języka Angielskiego Siódmo- i Ósmoklasisty BEDNARSKA MATTERS

Zapraszam do wzięcia udziału w tematycznym, dwuetapowym konkursie języka angielskiego.

W konkursie udział wziąć mogą uczniowie  VII i VIII klasy szkoły podstawowej. W tym roku tematem przewodnim jest Nauka i technika.

I etap konkursu odbędzie się 14.I.2019 na platformie e-learningowej I SLO „Bednarska” i zawiera zadania gramatyczne, zadania leksykalne typowe dla tematyki tegorocznej  (przykładowe słownictwo: velocity, elementary particle) oraz tekst do przeczytania również związany z nauką i techniką. Uczeń otrzyma swój login i w wyznaczonym dniu między godz. 9.00 a 20.00 wykona zadania na platformie e-learningowej. Każdy zestaw będzie inny, losowo wybrany przez system.

Nagroda główna to bezpłatne miejsce w renomowanym I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym “Bednarska” oraz prenumerata dwumiesięcznika ENGLISH MATTERS.

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 XII 2018.

Należy zgłosić swój udział do pani Katarzyny Dobrzyńskiej oraz podać swój adres e-mail na który w dniu 07.01. wysłany zostanie login z hasłem.

Katarzyna Dobrzyńska

nauczyciel języka angielskiego

Skip to content