Szkolny konkurs z okazji Dnia Ziemi pod hasłem „Parki Narodowe Polski”

  • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-7.
  • Udział w konkursie jest bezpłatny.
  • Konkurs polega na przygotowaniu plakatu (format A3 lub większy), który będzie zawierał rysunki, zdjęcia, tekst pisany i inne materiały. Tematem plakatu jest jeden, wybrany park narodowy znajdujący się w Polsce.
  • Prace oceniane będą przez Szkolną Komisję Konkursową złożoną z nauczycieli przyrody i biologii.
  • Prace (z opisem z tyłu zawierającym imię i nazwisko autora oraz klasę) należy dostarczyć do 25.04.2018 do p. Beaty Jastrzębskiej.
Skip to content