Szkolny konkurs literacki

Organizator

Organizatorem konkursu jest klasa Ve. Prace konkursowe proszę przekazywać wychowawcy Pani Ewie Kinstler do dnia 13 maja 2016 r.

 

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich do jednej z kategorii:

– uczniowskiej,

– nauczycielskiej,

– rodzinnej.

 

Opis
W związku z realizacją architektonicznego projektu pt. „Budowle Świata”
w ramach „Ogrodów Nauki i Sztuki” klasa Ve ogłasza konkurs literacki pod tytułem „Magiczna budowla”. Czy zgadzacie się z DanielemLibeskindem,
że„każdemu budynkowi, każdemu miastu powinna towarzyszyć jakaś opowieść
– o życiu, ludziach. Inaczej budynek jest abstrakcją”. Jeśli masz poczucie piękna, potencjał twórczy, bogatą wyobraźnię i lubisz pisać- stwórz tekst literacki dowolnej długości i w dowolnej formie. Jury konkursu w swojej ocenie będzie zwracać uwagę na oryginalność treści zgłoszonych prac, zaprezentowane wartości. Mile widziane będą ciekawe formy literackie i poczucie humoru.

 

 

Nagrody

Ogłoszenie wyników i wręczenie drobnych nagród za zajęcie I, II i III miejsca
w każdej kategorii nastąpi podczas gali projektów „ Ogrodów Nauki i Sztuki”.

 

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 13 maja 2016 r.

Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i opiekunów oraz publikacja wyróżnionej pracy na stronie internetowej szkoły.

 

Pod tekstem pracy należy napisać następujące informacje:
a) imię i nazwisko (ewentualnie klasę) autora pracy,
b) numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy) autora tekstu lub opiekuna,
c) adres używanej poczty elektronicznej e-mail autora tekstu lub opiekuna.

 

 

Skip to content