Spotkanie z udziałem uczniów na temat agresji ZSRR na Polskę w dniu 17.09.1939

W dniu 18.09.2023 r. o godz. 11.45, na sali wielofukcyjnej w Szkole Podstawowej nr 94  im. I Marszłaka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odbyło się w obecności wicedyrektora szkoły Macieja Królkowskiego oraz częsci grona pedagogicznego, spotkanie z udziałem uczniów klas VIII oraz VII E, na temat agresji ZSRR na Polskę w dniu 17.09.1939 r. 

            Informację w formie odczytu z genezy, przebiegu oraz skutków zdarzeń związanych z agresją ZSRR na Polske w dniu 17.09.1939 r. wraz z relacjami świadkow tych wydarzeń,  przygotowali uczniowie klasy VII E: Jan Chołuj, Stanisława Grygorczyk i Witold Czarnecki, pod kierunkiem nauczyciela historii Adama Maksymiuka

            Spotkanie to przyczynilo sie do przypomninia i pogłębienia wśród uczniów wiedzy na temat tego wydarzenia  oraz jego skutków, w tym tragedii która dotknęła w tym czasie Państwo Polskie oraz jego obywateli.

            Jednocześnie spotkanie to miało na celu, kształtowanie odpowiednich postaw patriotycznych wśród uczniów.

Skip to content