SPOTKANIE Z POLICJĄ

Wraz z nowym rokiem szkolnym w naszej szkole rozpoczeliśmy cykliczne spotkania z policją.
Tematem pierwszego spotkania dla uczniów klas pierwszych była -Bezpieczna droga do szkoły. Policja przeprowadziła zajęcia teoretyczno-praktyczne dla uczniów .Omówiono zagadnienia związane z ruchem drogowym ,w tym elementarne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w ruchu drogowym . Uczniowie mieli możliwość odbycia praktycznych ćwiczeń na przejściu dla pieszych.
Następnie funkcjonariusze udali się na spotkanie z uczniami klasy 7 i 8.Tematem spotkania była -Cyberprzemoc pojęcie, rodzaje  przemocy ,zasady bezpiecznego poruszania się w sieci , oraz skutki prawne stosowania cyberprzemocy.
Uczniowie usłyszeli o przejawach demoralizacji wśród dzieci , młodzieży , które stały się jednym z najgłośniejszych zjawisk społecznych dzisiejszych czasów.
Policja zastała życzliwie przyjęta przez uczniów , którzy współpracowali zadając pytania na interesujące ich zagadnienia. Kolejne spotkania są zaplanowane w pażdzierniku.

Ewa Sucharska
Jolanta Kolera    

Skip to content