ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

Dnia 14 października 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 94 im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego odbyła się niezwykle ważna uroczystość ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH. Najmłodsi uczniowie przygotowywali się do tego wydarzenia od początku roku szkolnego. Uczyli się piosenek i wierszy, a także wytrwale ćwiczyli podczas prób. Pani Ewa Sucharska powitała zgromadzonych gości – rodziców, nauczycieli i uczniów. Następnie odśpiewano hymn państwowy. Potem głos zabrała Pani Małgorzata Krasowska – dyrektor szkoły, która skierowała gorące słowa do pierwszoklasistów. W podniosłej atmosferze przed pocztem sztandarowym w pięknych biretach i krawatach z logo szkoły pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu przez dzieci ślubowania Pani Małgorzata Krasowska –  dyrektor, Pani Magdalena Jaracz i Pan Maciej Królikowski – wicedyrektorzy dokonali symbolicznego pasowania na ucznia dotykając ołówkiem ramion swoich podopiecznych i wypowiadając słowa „Pasuję Cię na ucznia naszej szkoły.” W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów SP 94. Potem przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego życzył pierwszoklasistom sukcesów w nauce oraz zapewniał o pomocy i opiece starszych kolegów i koleżanek. Następnie słowa podziękowania za przyjęcie do grona uczniów SP 94 w imieniu pierwszoklasistów wypowiedziała uczennica klasy pierwszej. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne. Na zakończenie uczniowie klas pierwszych przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne.

Ten dzień na długo zostanie pierwszoklasistom w pamięci.

Kochani Pierwszoklasiści!

Cieszymy się , że jesteście już pełnoprawnymi uczennicami i uczniami. Życzymy Wam powodzenia oraz sukcesów w nauce. Jesteśmy przekonane, że będziecie godnie reprezentować naszą szkołę, a zdobywanie wiedzy będzie dla Was radością.

Wychowawczynie :

1a –  Małgorzata Siuciak

1b – Małgorzata Tomporowska

1c- Beata Kołacz

1d- Weronika Szymczak

1e – Maria Koniec

1f- Magdalena Pawlukowicz

Skip to content