ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

”Dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć ”

                                                                                   Janusz Korczak

          Dzień 13 października 2023r był niezwykle ważny dla pierwszoklasistów. Tego dnia odbyła się w szkole uroczystość ślubowania  uczniów klas pierwszych. To wydarzenie zawsze  budzi wiele emocji wśród dzieci, nauczycieli i rodziców.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem Sztandaru  Szkoły  i odśpiewaniem hymnu. Następnie głos zabrała pani Małgorzata Krasowska dyrektor szkoły.  Po przemówieniu nastąpił najważniejszy moment uroczystości – ślubowanie. Uczniowie złożyli przysięgę na Sztandar Szkoły. Kolejnym punktem była część artystyczna , podczas której pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Ostatnim doniosłym wydarzeniem uroczystości było pasowanie pierwszoklasistów na uczniów. Dzięki ślubowaniu i pasowaniu dzieci zostały oficjalnie włączone do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 94. Na zakończenie  wychowawczynie rozdały uczniom pierwszy dokument  tożsamości – legitymację. Uroczystość zakończyła się pamiątkowymi zdjęciami.

Pierwszoklasistom serdecznie gratulujemy!

Klasy 1 a,b,c

Klasy 1 d,e,f

Skip to content