Przyłączcie się do akcji charytatywnej

Zaspokajamy nie tylko głód wiedzy: Altenberg i Pajacyk - Altenberg

Zamiast kwiatów…..?

    … podaruj szansę ! 

    …. podaruj nadzieję !

    …. okaż pomoc !

– Ale jak  ??

-To proste !!!

  1. Wspólnie, w klasie podejmijcie decyzję.
  2. Poproście o pomoc rodziców z trójki klasowej
  3. Poinformujcie innych, że przystępujecie do akcji (np. powieście plakat w klasie)
  4. Przygotujcie własnoręczne życzenia/laurki i papierowe kwiaty, które wręczycie nauczycielom zamiast kwiatów
  5. Poproście skarbnika z trójki klasowej o przelanie  zaoszczędzonej kwoty na konto akcji PAJACYK.PL
  6. Raport z akcji przekażcie do SU i W.


Jeśli macie jakiekolwiek pytania, zgłoście się do klasy 7H, Samorządu Uczniowskiego lub Wolontariatu.

Skip to content