Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019

 W roku szkolnym 2018/2019 istnieje możliwość uzyskania przez uczniów pomocy o charakterze socjalnym w formie:

– stypendium szkolnego

– zasiłku szkolnego

– bezpłatnych obiadów

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota 514,00 zł netto. Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego tzw. „500+”.

Wnioski o stypendium szkolne są do pobrania u pedagoga szkolnego. Termin składania wniosków upływa 17 września 2018 r.

Wszelkich informacji udzieli Państwu pedagog – Barbara Wojtyś.

Skip to content