PODZIĘKOWANIE

Dla Pana Jacka Nawrockiego – szkolna stołówka „Jacek Placek”, za przygotowanie poczęstunku na uroczystość Jasełkową.

Serdecznie dziękujemy

Skip to content