PODSUMOWANIE KONKURSU MATEMATYCZNEGO

TANGRAM- ŁAMIGŁÓWKA MATEMATYCZNA”.

Konkurs matematyczny dla klas IV został zakończony 16 maja.

Uczniowie, którzy opracowali w grupach plakat z figur składających się z tanów zgodnie z podanymi zasadami zaprezentowali swoją pracę podczas lekcji matematyki.

Oceniane były pomysłowość, inwencja w tworzeniu figur, staranność oraz estetyka pracy.

W ocenie uwzględniono również aspekt zaproponowanej przez uczniów opowieści, krótkiej historyjki.

Zaprezentowane przez uczniów prace były oryginalne i wykonane precyzyjnie.

W niektórych pracach jako historyjkę wykorzystano wiersze polskich poetów.

Zatem jak wynika wiedza, umiejętności matematyczne mogą korelować z językiem polskim.

Ostatecznie przyznano następujące miejsca w konkursie:

I miejsce uzyskała praca wykonana przez:

Piotra Kwietnia i Pawła Brzozowskiego ( z klasy 4E)

praca pt. „ Dekoncentracja”,

II miejsce uzyskały prace wykonane przez uczniów ( z klasy 4E)

Michała Słowika i Piotra Krzysika – praca pt. „ Przestraszony kot”,

Marię Wysocką, Julię Królikowską, Hannę Wojciechowską- praca pt.” Żółw”,

Hannę Pindor, Julię Galanty, Dominikę Szczurek- praca pt.” Kruk i lis”,

III miejsce uzyskał praca wykonana przez uczennice z klasy 4D

Dominikę Rybusińską, Ewę Wierzbicką, Martynę Smejda, Aleksandrę Bieniek

Zwycięzcy w konkursie uzyskali oceny celujące z matematyki oraz dyplomy.

Koordynator konkursu

Jolanta Baleja

dav

Skip to content