PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

Dnia 21 marca 2024 roku zgodnie ze zwyczajem w Świetlicy szkolnej pożegnaliśmy zimę i powitaliśmy wiosnę. Wydarzenie to poprzedziły przygotowania Marzanny.  Można je było podziwiać w salach i na wystawie w budynku szkoły. Licznie zgromadzone dzieci z poszczególnych grup świetlicowych wyruszyły ze swoimi Marzannami w pochodzie wokół stawów. Po powrocie odbyło się miłe spotkanie z ,,Panią Wiosną”. 

Skip to content