Pamięć o 17 września 1939 roku

Dlaczego powinniśmy pamiętać datę 17 września 1939 roku?

Otóż 17 września 1939 roku o godzinie 3.00 nad ranem w Moskwie wręczono polskiemu ambasadorowi dokument, w którym rząd radziecki poinformował o napaści na Polskę.

Napaść Związku Radzieckiego w dniu 17 września przesądziła o losie Polski i miała dla nas tragiczne skutki.

Po pierwsze – przyspieszyła klęskę Polski podczas wojny obronnej.

Po drugie – Niemcy i Związek Radziecki podzielili między siebie terytorium naszego państwa. Granica ta przechodziła na linii rzeki Bug zwanej w historiografii linią Curzona.

Po trzecie – z terenów zajętych przez Związek Radziecki wywożono polskich obywateli w głąb Rosji Radzieckiej, głównie na Syberię i do Kazachstanu. Ocenia się, że wywieziono od 500 tysięcy do 1,5 miliona osób. Ze względu na bardzo trudne warunki i niedożywienie ogromna liczba polskich obywateli zmarła na tamtych terenach.

Po czwarte – tereny zajęte przez Związek Radziecki zostały przyłączone do tego państwa i nigdy już nie powróciły do Polski.

Po piąte – do niewoli radzieckiej dostało się ponad 200 tysięcy żołnierzy polskich. Spośród nich prawie 22 tysiące oficerów i podoficerów zostało zamordowanych pół roku później – wiosną 1940 – w Katyniu, Charkowie, Miednoje i innych miejscowościach na terenie ZSRR. Pomordowani oficerowie stanowili przedwojenną elitę intelektualną Polski. Straciliśmy lekarzy, prawników, inżynierów, nauczycieli, pisarzy, urzędników państwowych a Katyń stał się symbolem zbrodniczej polityki Związku Radzieckiego wobec Rzeczpospolitej.

By przypomnieć nam wszystkim o tym wydarzeniu przygotowałam kilkuminutową audycję, którą pięknie odczytali przez szkolny radiowęzeł uczniowie klasy 7a: Aleksandra Pośpiech, Alicja Konarska oraz Tymon Kowalczyk.

Pamiętajcie, że wrzesień 1939 roku to nie tylko pierwszy września i napaść Niemiec na Polskę. To także 17 września i napaść Związku Radzieckiego na Polskę. Pamiętajcie także jakie były skutki tego ataku.

Elżbieta Pietrzyk

SP 94

Skip to content