ZIMA W MIEŚCIE

Prosimy o dostarczenie kart zgłoszeniowych z dowodami wpłaty

na akcje Zima w Mieście do dnia 03.02.20202r do godz. 17:00

do świetlicy szkolnej.

Koordynator Ewa Sucharska

Pozostałe ogłoszenia

Zobacz wszystkie
Skip to content