Konkurs Plastyczny pt. „WARSZAWA MOJA STOLICA”

XXXI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
pt. „WARSZAWA MOJA STOLICA”

REGULAMIN KONKURSU

1.Cele konkursu
-zainteresowanie stolicą Polski jej historią, architekturą, zabytkami
-rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej
-prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej

2. Organizator konkursu
Pałac Młodzieży w Warszawie

3.Tematyka prac związana z Warszawą np. ruch uliczny, parki, mosty, teatry, wesołe miasteczko, pomniki, kościoły itp.

4.Wiek uczestników
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 4-19 lat z przedszkoli, szkół wszystkich typów, placówek wychowania pozaszkolnego. Dziecko do konkursu może przygotować tylko jeden nauczyciel.

5.Technika i format
* malarstwo na papierze, rysunek, collage -format A2 / 420mm x 594 mm / lub A3 / 297 mm x420 mm /
* malarstwo na szkle, płótnie, grafika, rzeźba, ceramika, batik, tkanina – format dowolny ale nie większy niż 500 mm x 700 mm
Prac prosimy nie oprawiać w passe-partout

6. Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelną informację według wzoru:
a) imię i nazwisko uczestnika
b) wiek uczestnika
c) imię i nazwisko nauczyciela
d) adres i telefon placówki
e) e-mail placówki
Prace zbiorowe nie będą uwzględniane.

8.Termin składania prac upływa 25 stycznia 2016 r. Uczniowie klas I,II,III do sali 27 – Teresa Cieślik,         a uczniowie klas IV –VI do nauczycieli plastyki.

 

Skip to content