Konkurs plastyczny „Maskotka Olimpijska Twoim Bohaterem”

Konkurs plastyczny
pt. „Maskotka Olimpijska Twoim Bohaterem”
organizowany przez Polski Komitet Olimpijski

Praca plastyczna polega na wykonaniu wizerunku maskotki zimowych igrzysk olimpijskich
• Format pracy: A3;
• Technika plastyczna: rysunek, malarstwo, wycinanka, wydzieranka, kolaż;
• Praca powinna zostać podpisana na odwrocie poprzez podanie: imienia i nazwiska oraz numeru klasy.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na uczestnictwo w konkursie przez prawnego opiekuna dziecka (druk do pobrania u nauczyciela plastyki)

Prace plastyczne można składać u nauczycieli plastyki do dnia 13 listopada 2017r.
Szkolnym koordynatorem konkursu jest Pani Ewelina Górka

Skip to content