Konkurs plastyczny „Maskotka Olimpijska Twoim Bohaterem” – Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie | ul. Cietrzewia 22a, 02-492 Warszawa | NIP: 5222493715 | e-mail: sekretariat@sp94.waw.pl

Konkurs plastyczny „Maskotka Olimpijska Twoim Bohaterem”

Konkurs plastyczny
pt. „Maskotka Olimpijska Twoim Bohaterem”
organizowany przez Polski Komitet Olimpijski

Praca plastyczna polega na wykonaniu wizerunku maskotki zimowych igrzysk olimpijskich
• Format pracy: A3;
• Technika plastyczna: rysunek, malarstwo, wycinanka, wydzieranka, kolaż;
• Praca powinna zostać podpisana na odwrocie poprzez podanie: imienia i nazwiska oraz numeru klasy.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na uczestnictwo w konkursie przez prawnego opiekuna dziecka (druk do pobrania u nauczyciela plastyki)

Prace plastyczne można składać u nauczycieli plastyki do dnia 13 listopada 2017r.
Szkolnym koordynatorem konkursu jest Pani Ewelina Górka

Szkoła Podstawowa nr 94 w Warszawie © 2014-2017 Frontier Theme