Konkurs Plastyczny ANIOŁ 2016

Zapraszam do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ANIOŁ 2016

organizowany przez DOM KULTURY DOROŻKARNIA w Dzielnicy Mokotów

m. st. Warszawy

 

REGULAMIN KONKURSU

&1 Uczestnicy

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 4 – 18 lat.

Prace będą rozpatrywane w 4 grupach wiekowych: 4 – 6 lat, 7 – 11 lat, 12 – 15 lat oraz 16 – 20 lat.

&2 Technika

Do konkursu można złożyć prace płaskie: malarstwo, rysunek, tkanina, grafika. Nie będziemy jednak przyjmować prac na szkle.

&3 Prace

Prace na podłożu płaskim – maksymalna wielkość A2.

Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę. Prace grupowe nie będą oceniane!!!

Prosimy nie oprawiać i nie rolować prac.

1)

Opis pracy przysłanej przez placówkę edukacyjną lub pracownię plastyczną:

Na odwrocie pracy lub w sposób trwały (w przypadku płaskorzeźb) każdy uczestnik powinien umieścić opis drukowanymi literami:

  • Imię i nazwisko
  • Wiek
  • Adres szkoły lub pracowni plastycznej, telefon,
  • Imię i nazwisko nauczyciela / instruktora.

Ponadto opiekun lub nauczyciel powinien wypełnić załączony właściwy druk zgłoszenia

i dołączyć do prac w kopercie z pieczęcią adresową lub adresem placówki w tym samym opakowaniu.

Prosimy koniecznie podać wiek uczestnika, a nie klasę, do której uczęszcza.

Placówka (przedszkole, szkoła, pracownia plastyczna itp.) dostarcza tylko jedną kartę z nazwiskami i wiekiem uczestników.

&4 Termin składania prac

Prace należy składać do dnia 20 stycznia 2016 roku.

Uczniowie klas I,II,III do sali 27 – Teresa Cieślik, a uczniowie klas IV –VI do nauczycieli plastyki.

 

Skip to content