Konkurs kuratoryjny etap szkolny

Język polski 8. 10. 2015r. (czwartek) g. 8.50 stołówka
Matematyka 15. 10. 2015r. (czwartek) g. 8.50 stołówka, sala 1, sala 2
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy w wyznaczonym terminie dostarczyli zgodę podpisaną przez rodziców.

Skip to content