KOMUNIKAT – RADA RODZICÓW

Przedstawicieli wszystkich klas zapraszamy  na spotkanie Rady Rodziców 28 października o godzinie 18:00 do stołówki szkolnej. Celem spotkania jest omówienie planów Rady na ten rok szkolny. Chcemy przedstawić nasze propozycje działań i wydatków, potrzeby wskazane przez Dyrektora oraz zebrać wszystkie pomysły i potrzeby od całego grona rodziców.  Zgodnie z regulaminem RR musimy także powołać  Komisję  Rewizyjną RR. W związku z tym prosimy o oddelegowanie z każdej trójki klasowej  przynajmniej jednego przedstawiciela. Prosimy także,  aby przez najbliższy miesiąc porozmawiać  z rodzicami w klasach i zebrać  od nich ewentualne sugestie i potrzeby dotyczące działań RR, tak, by móc je zaprezentować w krótkich punktach podczas spotkania 28/10. Jeśli z tymi sugestiami łączą się jakieś wydatki, to prosimy również o przygotowanie wstępnej kalkulacji.
Monika Uss
Agnieszka Kowalczyk
Magda Wąsowicz
Skip to content