KARTA UCZNIA – informacja dla Rodziców

 

Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z aktualnym zdjęciem o wymiarach 3,5 x 4,5 cm należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 7 kwietnia 2017 r.

 

Wniosek można pobrać ze strony szkoły (wraz ze wzorem prawidłowo wypełnionego wniosku) lub z sekretariatu szkoły.

 

Pobierz wniosek

Skip to content