Informacja

Szanowni Rodzice

 

Informujemy, że w przerwie świątecznej szkoła pełni dyżur – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

W dniach 23 XII, 28 XII, 29 XII, 30 XII, w godzinach 7.00 -17.00.

W dniach 24 XII, 31 XII w godzinach 7.00-12.00.

Opłatę za obiady w tych dniach należy uiścić w styczniu.

Zgłoszenia o pobycie dzieci w szkole prosimy zgłaszać wychowawcom klas.

Skip to content