Informacja w sprawie przeniesienia klas VII i VIII z SP 94 do budynku CLIX LO

INFORMACJA

W sprawie przeniesienia klas VII i VIII ze Szkoły Podstawowej nr 94 przy ulicy Cietrzewia 22a

do budynku CLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Solipskiej 17/19. 

 

Zarząd Dzielnicy Włochy postawiony przed koniecznością sprostania utrudnieniom spowodowanym reformą oświaty, stara się rozwiązywać wszystkie problemy włochowskich placówek oświatowych ze szczególną dbałością o interes publiczny mieszkańców.

Reorganizacja działania szkół publicznych jest utrudniona przez ograniczenia infrastrukturalne, wygenerowane reformą systemu oświaty, uniemożliwiając pożądane działanie placówek oświatowych zlokalizowanych w Dzielnicy Włochy.

Przeprowadzając konsultacje z mieszkańcami zobowiązaliśmy się traktować rodziców podmiotowo i działać zgodnie z ich wolą. W związku z tym, że większość rodziców wyraziła chęć, by ich dzieci kontynuowały naukę w budynku przy ul. Cietrzewia 22a, w miejsce przenosin klas do CLIX Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego, Zarząd Dzielnicy Włochy postanowił umożliwić kontynuowanie realizacji obowiązku szkolnego w placówce przy ul. Cietrzewia 22a.

W praktyce oznacza to jednak brak możliwości utworzenia w szkole przy ul. Cietrzewia 22a dodatkowych oddziałów przedszkolnych oraz niemożność poprawy funkcjonowania klas siódmych i ósmych w tejże placówce.

 

http://www.ud-wlochy.waw.pl/page/25,aktualnosci.html?id=3077

Skip to content