Informacja dotycząca karty rowerowej

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ – 7 CZERWCA 2018

Aby starać się o kartę rowerową:

1. Należy mieć ukończone 10 lat!

2. Należy pobrać arkusz [arkusz do pobrania tutaj ] i wypełnić:
a) w punkcie 1 podpisuje się nauczyciel wychowawca
b) w punkcie 2 podpisują się rodzice lub prawni opiekunowie

3. Wypełniony arkusz z dwoma podpisami należy wziąć ze sobą na egzamin teoretyczny, który odbędzie się 7 czerwca o 14:00.

4. Po zdanej części teoretycznej uczniowie przejdą do części praktycznej.

UWAGA! Uczniowie bez wypełnionego arkusza nie zostaną dopuszczeni do egzaminu!

Skip to content