II WARSZAWSKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO „Young English Explorers”

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch”przy ul. Malowniczej 31 w Warszawie.

Konkurs jest skierowany do uczniów klas 5-7 szkoły podstawowej oraz klas 2 i 3 gimnazjum. Zostanie przeprowadzony w 2 grupach wiekowych: klasy 5-6 szkoły podstawowej oraz klasy 7 szkoły podstawowej i 2-3 gimnazjum.

Konkurs składa się z 2 etapów.  Etap I (szkolny) odbędzie się 28.03.2018 o godz 8.55. Obejmuje test pisemny jednokrotnego wyboru z języka angielskiego. Test może składać się z zagadnień gramatycznych, leksykalnych, rozumienia tekstu czytanego, tworzenia wypowiedzi pisemnej i zagadnień kulturoznawczych. Część kulturoznawcza obejmuje zagadnienia z zakresu wiedzy na temat Australii.
Do II etapu zostaje zakwalifikowanych troje uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów w etapie I. Etap II (finał) konkursu zostanie przeprowadzony w szkole organizującej konkurs. Obejmuje ustną prezentacja na wybrany temat zakresu wiadomości o Australii.

Zgłoszenia do konkursu przyjmują nauczyciele języka angielskiego do 26.03.2018.

Regulamin konkursu „Young English Explorers”

Terminarz zawarty w regulaminie jest nieaktualny – został zmieniony przez organizatorów konkursu.

Skip to content