II Warszawski Konkurs Wiedzy o Zawodach „Mój wymarzony zawód”

Konkurs jest adresowany do uczniów klas V -VII szkół podstawowych.

Tematyka konkursu dotyczy zawodów, które uczniowie chcieliby wykonywać w przyszłości, w tym zawodów, w których kształcą warszawskie szkoły zawodowe.

Wymarzony zawód powinien zostać przedstawiony w formie plakatu A3. Praca ilustrująca wybrany przez dziecko zawód może być wykonana dowolną techniką plastyczną (np. kolaż, wydzieranka, papieroplastyka).

Czas trwania konkursu: styczeń 2018 r.– maj 2018r. Termin składania prac – 26.02.2018r.

Szczegóły konkursu w zakładce: Informacje o Konkursach oraz u koordynatora WSDZ – Pani Barbary Wojtyś.

Skip to content