Five o’clock tea

Five o’clock tea to zajęcia z konwersacji oraz wiedzy o kulturze Wielkiej Brytanii. Uczniowie w trakcie pięciu spotkań mogli zapoznać się między innymi z dziejami rodziny królewskiej oraz z tradycjami i historią Wielkiej Brytanii. Przy wykonywaniu zadań oraz po zapoznaniu się z tematem uczestnicy mieli okazję swobodnie wypowiedzieć się w języku angielskim na omawiane zagadnienia.

Dziękujemy wszystkim za udział i życzymy samych sukcesów!

Zespół nauczycieli języka angielskiego

Skip to content