DZIELNICOWY KONKURS ZNAJOMOŚCI POEZJI J. TUWIMA I J. BRZECHWY DLA KLAS III

Etap I ( szkolny ) odbędzie się 18 marca 2016r.W tym etapie każdy uczeń indywidualnie rozwiąże test sprawdzający jego znajomość wierszy Tuwima i Brzechwy. Test będzie trwał 45 min.

Etap II ( dzielnicowy ) 21 kwietnia 2016r. w SP 66 ul. Przepiórki

Każdy uczestnik rozwiązuje test – 45 min.

Wykaz wierszy Tuwima i Brzechwy u wychowawców klas trzecich.

Skip to content