DZIELNICOWY KONKURS MATEMATYCZNY

8 kwietnia 2016r. odbył się etap szkolny DZIELNICOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO
dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych.
Do DZIELNICOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO zakwalifikowali się:
1. Pola Bentlewska            kl. 3a
2. Weronika Wodarczyk      kl. 3b
3 .Bartłomiej Pingielski       kl. 3b
4. Tomasz Nyzio                kl. 3b
5. Aleksander Kłyż             kl. 3c
6. Agnieszka Pańczyk        kl. 3c
7. Bartłomiej Pastewka       kl. 3d
8. Wojciech Witulski           kl. 3e
9. Mikołaj Krispel                kl. 3e
DZIELNICOWY KONKURS MATEMATYCZNY odbędzie się 26 kwietnia 2016r. o godz. 10.00
 w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4b.
Skip to content