Informacje o Konkursach 2015/2016

 

SZKOLNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA DLA KLAS 1

 

Konkurs odbędzie się 31 maja (wtorek), o godzinie 12.00 w bibliotece szkolnej.

Cele konkursu:

– popularyzacja książek i czytelnictwa;

– propagowanie kultury czytelniczej;

– wdrażanie do staranności przekazu językowego;

– wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu.

Zasady konkursu:

-uczestnikami konkursu są wybrani przez wychowawcę we wstępnych eliminacjach klasowych uczniowie klas 1 (wychowawca wybiera 2 uczniów);

– w trakcie konkursu uczeń czyta wybrany przez Organizatora tekst prozy, fragment książki beletrystycznej, który nie jest wcześniej uczniowi znany, nie miał okazji go ćwiczyć.

Ocenie podlegać będą: płynność czytania, intonacja, stosowanie się do znaków przestankowych, interpretacja tekstu.

Decyzja jury jest ostateczna.

 

Szkolny konkurs literacki

 Organizator
Organizatorem konkursu jest klasa Ve. Prace konkursowe proszę przekazywać wychowawcy Pani Ewie Kinstler do dnia 13 maja 2016 r.

 

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich do jednej z kategorii:

– uczniowskiej,

– nauczycielskiej,

– rodzinnej.

 

Opis
W związku z realizacją architektonicznego projektu pt. „Budowle Świata” w ramach „Ogrodów Nauki i Sztuki” klasa Ve ogłasza konkurs literacki pod tytułem „Magiczna budowla”. Czy zgadzacie się z Danielem Libeskindem, że„każdemu budynkowi, każdemu miastu powinna towarzyszyć jakaś opowieść – o życiu, ludziach. Inaczej budynek jest abstrakcją”. Jeśli masz poczucie piękna, potencjał twórczy, bogatą wyobraźnię i lubisz pisać- stwórz tekst literacki dowolnej długości i w dowolnej formie. Jury konkursu w swojej ocenie będzie zwracać uwagę na oryginalność treści zgłoszonych prac, zaprezentowane wartości. Mile widziane będą ciekawe formy literackie i poczucie humoru.

 

Nagrody

Ogłoszenie wyników i wręczenie drobnych nagród za zajęcie I, II i III miejsca w każdej kategorii nastąpi podczas gali projektów „ Ogrodów Nauki i Sztuki”.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 13 maja 2016 r.

Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i opiekunów oraz publikacja wyróżnionej pracy na stronie internetowej szkoły.

 

Pod tekstem pracy należy napisać następujące informacje:
a) imię i nazwisko (ewentualnie klasę) autora pracy,
b) numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy) autora tekstu lub opiekuna,
c) adres używanej poczty elektronicznej e-mail autora tekstu lub opiekuna.

 

 

NOWOCZESNE I ZABYTKOWE BUDOWLE TARGÓWKA W ORIGAMI

Konkurs plastyczny – origami regulamin

Ogólnopolski Konkurs Origami pt. „Kwiaty”

REGULAMIN KONKURSU

TANGRAM _ KONKURS

 

Konkurs

 

15 kwietnia 2016r. w SP NR 94 odbył się DZIELNICOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY

 dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych
 
W konkursie tym uczniowie naszej szkoły zajęli:
 
II MIEJSCE –  EMIL SAUER  – KL. 3D
 
III MIEJSCE – POLA BENTLEWSKA – KL. 3A
 
Uczniowie ci zakwalifikowali się do XIII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
 
dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych, który odbędzie się 12 maja 2016r. w SP NR 217
  w REMBERTOWIE.
 
DZIELNICOWY KONKURS MATEMATYCZNY
 
8 kwietnia 2016r. odbył się etap szkolny DZIELNICOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO
dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych.
 
Do DZIELNICOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO zakwalifikowali się:
 
1. Pola Bentlewska            kl. 3a
2. Weronika Wodarczyk      kl. 3b
3 .Bartłomiej Pingielski       kl. 3b
4. Tomasz Nyzio                kl. 3b
5. Aleksander Kłyż             kl. 3c
6. Agnieszka Pańczyk        kl. 3c
7. Bartłomiej Pastewka       kl. 3d
8. Wojciech Witulski           kl. 3e
9. Mikołaj Krispel                kl. 3e
 
DZIELNICOWY KONKURS MATEMATYCZNY odbędzie się 26 kwietnia 2016r. o godz. 10.00
 w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4b.
 
 

ZMIANA TERMINU DZIELNICOWEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych
 
KONKURS ten odbędzie się 15 kwietnia 2016r. o godz. 9.00 w SP NR 94

 

KONKURS EKOLOGICZNY ,,Jestem przyjacielem Ziemi”

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie  pracy plastycznej pt. ,,Jestem przyjacielem  Ziemi” . Do konkursu mogą przystąpić grupy  złożone z maksymalnie 3 osób. Do realizacji plakatu w formacie A­2  można  wykorzystać dowolną technikę płaską( farby  plakatowe, kredki, pastele, papier kolorowy, lub  akwarele). Prace muszą być wykonane  własnoręcznie, bez użycia komputera, na  sztywnym kartonie ( np. blok techniczny). Osoby zainteresowane proszę o zgłoszenie się do  wychowawcy do dnia 07.04.2016r. Wykonaną pracę należy przynieść  do 20 kwietnia, do wychowawcy

 

 

regulamin_konkursu-page-001

Konkurs literacki „Złota Biedronka”

Zapraszamy chętnych uczniów klas I – III i IV – VI do wzięcia udziału w konkursie literackim „Złota Biedronka”. Zadaniem uczestnika jest napisanie jednego wiersza inspirowanego mottem do wiersza ks. Jana Twardowskiego „brzmiącym Odetchnij popatrz”. Tematem prac może być wiec na przykład piękno otaczającego świata.

Wydrukowane prace konkursowe należy dostarczyć do 20 kwietnia do wychowawcy (uczniowie klas I – III) lub nauczyciela – polonisty (uczniowie klas IV – VI).

Szczegółowy regulamin konkursu, którego koordynatorem jest p. Marta Wróblewska znajduje się na tablicy ogłoszeń przy pokoju nauczycielskim, a informacje o nim są udostępnione także na stronie internetowej naszej szkoły.

Życzymy powodzenia!

KONKURS PROJEKTOWY KLAS IV-VI

Zapraszamy chętnych, uzdolnionych manualnie uczniów klas IV – VI do wzięcia udziału w technicznym konkursie projektowym. Zadaniem uczestników będzie wykonanie dowolnego przestrzennego projektu domu, ozdoby rękodzielniczej lub origami modułowego. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 15.05.2016 r. do p. Justyny Syta – Kierasińskiej, która jest koordynatorem konkursu. Klasy których uczniowie wykonają zadanie najlepiej otrzymają dodatkowe punkty do SUPERKLASY.

Projekty oraz prace uczniów można będzie zakupić w czasie Festynu Rodzinnego 21 maja 2016 roku na stoisku RĘKODZIEŁA.

 
Dnia 18.03.2016r. odbył się szkolny etap DZIELNICOWEGO KONKURSU ZNAJOMOŚCI POEZJI
J. TUWIMA I J. BRZECHWY dla klas trzecich.
Do etapu dzielnicowego zakwalifikowali się :
1. Pola Bentlewska 3 a
2. Karol Pęczkowski 3a
3. Tomasz Nyzio 3b
4. Amelia Tarnowska 3b
5. Amelia Sroczyńska 3e

Etap dzielnicowy odbędzie się 21 kwietnia 2016r. w SP nr 66 ul. Przepiórki 16/18 o godz. 9.00

 

Ogólnopolski konkurs wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska „EKOTEST”

Celem konkursu jest promowanie postaw ekologicznych wśród uczniów oraz zwiększenie ich świadomości wobec współczesnych zagrożeń środowiska naturalnego.

Konkurs przeznaczony dla klas VI-tych.

Odbędzie się w dniu 22 kwietnia więcej informacji bliżej terminu konkursu.

Zgłoszenia do nauczycieli przyrody do dnia 29 marca.

Konkurs płatny w zależności od ilości chętnych – od 7 do 8 zł – opłaty można wnosić do 20 kwietnia u nauczycieli przyrody.

Więcej informacji o konkursie:
http://www.oce.edu.pl/node/3 lub u nauczycieli przyrody.

 

Zespół organizacyjny:

Anna Gawrychowska

Anna Koszewska

Malwina Gnat

 

10.03.2016 r odbył się etap szkolny XIII Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego dla klas trzecich szkół podstawowych m.st. Warszawy –Z ortografią za pan brat

Do etapu dzielnicowego zakwalifikowali się:

1. Pola Bentlewska 3a

2. Tomasz Nyzio 3b

3. Barbara Izdebska 3b

4. Hanna Pilucik 3d

5.Emil Sauer 3d

6. Anna Maciejczyk 3e

Etap dzielnicowy odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 94 – 14.04.2016 r

 

 

 

DZIELNICOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

„ENGLISH IS OUR FUTURE”

 

Do II etapu Konkursu zakwalifikowano:

 

Klasy 4

Piotr Kwiecień 4e

Anna Pawlak 4e

Wojtek Wilczek 4b

Aleksander Juszczak 4b

Kamil Kuczer 4b

 

Klasy 5

Marta Styczyńska 5e

Dominika Michniewska 5c

Katarzyna Żygadło 5c

Magdalena Kowalska 5d

Zofia Kowalczyk 5e

 

Klasy 6

Bartosz Błaszczyk 6a

Magdalena Szlak 6d

Pola Gradowska 6d

Karolina Zając 6a

Aleksandra Sypek 6c

 

II etap Konkursu odbędzie się w dniu 22.03.2016 w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4b w Warszawie o godz. 10 i będzie trwać 90 minut.

REGULAMIN KONKURSU

 

 

Ogólnopolski konkurs przedmiotowy „Panda”

Konkurs z przyrody dla klas IV – VI.

Odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2016 r. w stołówce o godz. 8.45.

Lista uczniów przystępujących do konkursu będzie wywieszona we wtorek .

Zespół organizacyjny:

Anna Koszewska

Malwina Gnat

Anna Gawrychowska

XIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski

„Witaj majowa jutrzenko!”

– eliminacje szkolne dla klas IV – VI

 

Zapraszamy chętnych uczniów klas IV – VI do wzięcia udziału w szkolnych eliminacjach XIII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Witaj majowa jutrzenko!”. Przesłuchania recytatorów odbędą się w środę 6 kwietnia na 7 godzinie lekcyjnej w sali nr 22.

 

Zadaniem uczestnika jest wygłoszenie z pamięci, zgodnie z regułami właściwej recytacji, jednego wiersza o tematyce patriotycznej. Prezentacja utworu nie może przekraczać trzech minut, a uczestnik przed jego wygłoszeniem powinien podać imię i nazwisko autora oraz pełen tytuł wiersza. Do kolejnego etapu zmagań komisja konkursowa zakwalifikuje trzy osoby.

 

Udział w eliminacjach nie wymaga wcześniejszych zapisów. Szczegółowy regulamin konkursu, którego koordynatorkami są panie Anna Derleta i Marta Wróblewska, zostanie umieszczony na tablicy przy pokoju nauczycielskim oraz na stronie internetowej naszej szkoły.

 

Życzymy powodzenia!

 

2016 konkurs patron2016 konkurs patron2

Muzeum Warszawy
zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
do wzięcia udziału w konkursie literackim
„Warszawa w Twojej legendzie”

Regulamin-konkursu

Koordynatorem konkursu w szkole jest Maria Śmiałkowska.

 

konkurs

Konkurs literacki

„Z przeszłości w przyszłość’

Zapraszamy chętnych uczniów klas IV – VI do wzięcia udziału w konkursie literackim „Z przeszłości w przyszłość’. Zadaniem uczestnika jest napisanie (do wyboru):

a) wiersza „Szkolne wspomnienie”

b) opowiadania, kartki z pamiętnika lub wywiadu „Ja i moja szkoła w 1906 roku”.

Podpisane wyłącznie godłem lub pseudonimem prace (w formie wydruku komputerowego) należy dostarczyć do nauczyciela – polonisty do 11 kwietnia 2016 roku. Na karcie włożonej do osobnej koperty należy wydrukować informacje służące identyfikacji uczestnika i jego pracy ( temat konkursu, godło lub pseudonim uczestnika, imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę, adres i telefon szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela – polonisty).

Szczegółowy regulamin konkursu, którego koordynatorem jest p. Marta Wróblewska, znajduje się tablicy ogłoszeń przy pokoju nauczycielskim.

Życzymy powodzenia!

 

I Szkolny konkurs Kaligraficzny

Zapraszam do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ANIOŁ 2016

organizowany przez DOM KULTURY DOROŻKARNIA w Dzielnicy Mokotów

m. st. Warszawy

 

REGULAMIN KONKURSU

&1 Uczestnicy

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 4 – 18 lat.

Prace będą rozpatrywane w 4 grupach wiekowych: 4 – 6 lat, 7 – 11 lat, 12 – 15 lat oraz 16 – 20 lat.

&2 Technika

Do konkursu można złożyć prace płaskie: malarstwo, rysunek, tkanina, grafika. Nie będziemy jednak przyjmować prac na szkle.

&3 Prace

Prace na podłożu płaskim – maksymalna wielkość A2.

Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę. Prace grupowe nie będą oceniane!!!

Prosimy nie oprawiać i nie rolować prac.

1)

Opis pracy przysłanej przez placówkę edukacyjną lub pracownię plastyczną:

Na odwrocie pracy lub w sposób trwały (w przypadku płaskorzeźb) każdy uczestnik powinien umieścić opis drukowanymi literami:

 • Imię i nazwisko
 • Wiek
 • Adres szkoły lub pracowni plastycznej, telefon,
 • Imię i nazwisko nauczyciela / instruktora.

Ponadto opiekun lub nauczyciel powinien wypełnić załączony właściwy druk zgłoszenia

i dołączyć do prac w kopercie z pieczęcią adresową lub adresem placówki w tym samym opakowaniu.

Prosimy koniecznie podać wiek uczestnika, a nie klasę, do której uczęszcza.

Placówka (przedszkole, szkoła, pracownia plastyczna itp.) dostarcza tylko jedną kartę z nazwiskami i wiekiem uczestników.

&4 Termin składania prac

Prace należy składać do dnia 20 stycznia 2016 roku.

Uczniowie klas I,II,III do sali 27 – Teresa Cieślik, a uczniowie klas IV –VI do nauczycieli plastyki.

 

XXXI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
pt. „WARSZAWA MOJA STOLICA”

REGULAMIN KONKURSU

1.Cele konkursu
-zainteresowanie stolicą Polski jej historią, architekturą, zabytkami
-rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej
-prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej

2. Organizator konkursu
Pałac Młodzieży w Warszawie

3.Tematyka prac związana z Warszawą np. ruch uliczny, parki, mosty, teatry, wesołe miasteczko, pomniki, kościoły itp.

4.Wiek uczestników
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 4-19 lat z przedszkoli, szkół wszystkich typów, placówek wychowania pozaszkolnego. Dziecko do konkursu może przygotować tylko jeden nauczyciel.

5.Technika i format
* malarstwo na papierze, rysunek, collage -format A2 / 420mm x 594 mm / lub A3 / 297 mm x420 mm /
* malarstwo na szkle, płótnie, grafika, rzeźba, ceramika, batik, tkanina – format dowolny ale nie większy niż 500 mm x 700 mm
Prac prosimy nie oprawiać w passe-partout

6. Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelną informację według wzoru:
a) imię i nazwisko uczestnika
b) wiek uczestnika
c) imię i nazwisko nauczyciela
d) adres i telefon placówki
e) e-mail placówki
Prace zbiorowe nie będą uwzględniane.

8.Termin składania prac upływa 25 stycznia 2016 r. Uczniowie klas I,II,III do sali 27 – Teresa Cieślik,         a uczniowie klas IV –VI do nauczycieli plastyki.

 

Eliminacje szkolne Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka

klas 0-III

Eliminacje szkolne konkursu odbędą się  26.01.2015r. w sali nr 30 o godz. 9.00
Uczniowie klas 0-III prezentują jeden utwór /wiersz lub fragment prozy/ o dowolnej tematyce i cenionej wartości literackiej. Prezentacja nie może przekraczać 3 minut.
Jury wyłoni pięciu laureatów w kategorii klas 0-III, którzy będą uczestniczyć w eliminacjach dzielnicowych się 23 lutego 2016 roku

w Domu Kultury “Włochy” przy ul. Bolesława Chrobrego 27 w Warszawie od godz. 9.00 Jury ocenia dobór repertuaru, interpretację, kulturę mowy i ogólny   wyraz artystyczny.

Życzymy sukcesów.

Zapraszamy do udziałuUCZESTNICY II ETAPU KONKURSU KURATORYJNEGO-page-001UWAGAKONKURS ORTOGRAFICZNY DLA KLAS 4

Ogólnopolski konkurs przedmiotowy „PIGWIN”

 

Konkurs z przyrody dla klas V i VI.

Odbędzie się w dniu 23 listopada 2015 r. w stołówce i sali nr 15 o godz. 8.45.

Lista uczniów przystępujących  do konkursu będzie wywieszona w czwartek.

                                                                         Zespół organizacyjny:

                                                                                                                                       Anna Koszewska

                                                                                                                                  Malwina Gnat

                                                                                                                                       Anna Gawrychowska

informacja o konkursie-page-001

 

Ogólnopolski konkurs Biblia i Przypowieści Biblijne przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI)

 

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy biblijnej i znajomości Pisma Świętego wśród młodzieży szkolnej.

Konkurs Biblia i Przypowieści Biblijne zostanie przeprowadzony w dniu 27.11.2015 r., na podstawie przesłanych materiałów.
Testy konkursowe zostaną przygotowane dla dwóch poziomów w oparciu o poniżej przedstawione zakresy tematyczne:


SZKOŁA PODSTAWOWA KL. I-III

1. Związki Boga ze światem i z człowiekiem objawione w Piśmie Świętym.

2. Przekazane w Biblii podstawowe prawdy wiary (Bóg Stwórca, Dawca, Przyjaciel).

3. Stworzenie świata, ludzi, aniołów, grzech ludzi, wybór Apostołów, obietnica zbawienia.

4. Jezus Syn Boży (narodziny, życie, śmierć, zmartwychwstanie).

 

SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV-VI

1. Podstawowe wiadomości o Piśmie Świętym: podział na Stary i Nowy Testament, liczba ksiąg i ewangelii.

2. Przypowieść jako gatunek literacki.

3. Znajomość najważniejszych wydarzeń biblijnych.

4. Znajomość wybranych przypowieści (o siewcy, o synu marnotrawnym, o Samarytaninie, o wdowim groszu, o uczcie królewskiej, o pannach roztropnych i nierozsądnych, o chwaście, o talentach, o nielitościwym dłużniku).

5. Interpretacja wybranych fragmentów biblijnych.

6. Podstawowe wiadomości o najważniejszych postaciach Starego i Nowego Testamentu (Adam i Ewa, Noe, Abel i Kain, Abraham, Izaak, Mojżesz, Jan Chrzciciel, Apostołowie, Judasz).

7. Znajomość symboli i motywów biblijnych.

 

Więcej informacji oraz archiwalne testy na stronie internetowej www.edi.edu.pl

 

Zgłoszenia, wraz z wpłatą 9zł, przyjmują nauczyciele religii do 9.11.2015

 

 

II Ogólnopolski konkurs poświęcony bł. Ks. Jerzemu Popiełuszce:

„Jerzy Popiełuszko – człowiek prawdy, który zło dobrem zwyciężał”

 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV-VI
 • Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach rodzajowych: praca pisemna i praca artystyczna niezależnie od wieku uczestników.
 • Każdy uczestnik może wziąć udział w obydwu kategoriach rodzajowych.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

Przebieg konkursu

 • Konkurs odbędzie się w dwóch etapach.
 • Etap pierwszy przeprowadzany w szkołach macierzystych polega na samodzielnym napisaniu dłuższej wypowiedzi pisemnej lub wykonaniu pracy plastycznej. Tematy prac i informacje techniczne znajdują się w tabelach poniżej:

 

Praca pisemna  

 

 

lub

 

Praca artystycznaNapisz opowiadanie inspirowane słowami bł. ks. J. Popiełuszki: „Człowieka zdobywa się otwartym sercem”. W swojej pracy odwołaj się do biografii błogosławionego.(wydruk komputerowy nie dłuższy niż 2 strony A4)

Narysuj komiks inspirowany słowami bł. ks. J. Popiełuszki: „Człowieka zdobywa się otwartym sercem”. W swojej pracy odwołaj się do biografii błogosławionego.(technika i format dowolne)

 

 

 • Prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika.
 • Do każdej pracy należy dołączyć kopertę z oświadczeniem rodziców/opiekunów oraz kartę uczestnika (do pobrania ze strony internetowej www.popieluszko.edu.pl)
 • Literatura:

Kalendarium życia bł. ks. J. Popiełuszki – informacje ze strony internetowej www.popieluszko.net.pl

Książka Mileny Kindziuk – „Ksiądz Jerzy zwyciężał dobrem”

 • Termin oddawania prac –5.01.2016.
 • Nauczyciele odpowiedzialni – P. Barbara Cwalina, P. Kinga Machalica, Ks. Adam Schielmann, Ks. Mirosław Opiela, Ks. Paweł Golemo.
 • Więcej informacji na stronie internetowej: www.popieluszko.edu.pl

 

UWAGA !!!
DNIA 25 LISTOPADA 2015r.
ODBĘDZIE SIĘ KONKURS DLA
UCZNIÓW KLAS 2 – 6
„ALFIK MATEMATYCZNY”
– KOSZT UDZIAŁU W KONKURSIE
TO 9 ZŁ
– UCZNIOWIE KLAS 4 – 6 CHĘĆ
UDZIAŁU W KONKURSIE ZGŁASZAJĄ
SWOIM NAUCZYCIELOM
MATEMATYKI,
A UCZNIOWIE KLAS 2 i 3 – SWOIM
WYCHOWAWCZYNIOM
TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 29 PAŹDZIERNIKA

Konkurs kuratoryjny etap szkolny
Język polski 8. 10. 2015r. (czwartek) g. 8.50 stołówka
Matematyka 15. 10. 2015r. (czwartek) g. 8.50 stołówka, sala 1, sala 2
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy w wyznaczonym terminie dostarczyli zgodę podpisaną przez rodziców.

kopia konkurs mat-page-001

Document-page-001

KONKURSY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Informacji na temat wszystkich konkursów z j.angielskiego udziela p. Hubert Makaruk.
1) VI Warszawska Olimpiada Języka Angielskiego
Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego organizuje VI Warszawską Olimpiadę Języka Angielskiego. Są dwa poziomy: dla klas 2-3, oraz dla klas 5-6. Olimpiada obejmuje trzy etapy, z czego pierwszy – szkolny odbędzie się 25.11.2015 r. (kolejne w lutym i maju 2016 r.). Dwa pierwsze etapy Olimpiady są testowym sprawdzeniem umiejętności ucznia z zakresu słownictwa, gramatyki i kulturowej wiedzy o Anglii. Etap finałowy to prezentacja ustna. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe i dyplomy dla trzech najlepszych uczestników, osób wyróżnionych i finalistów. Zachęcamy do udziału! Zgłoszenia u nauczycieli uczących w Waszej klasie do 01.10.2015.
Regulamin i wymagania dostępne są pod adresem http://warsawcompetition.blogspot.com/
2) Dzielnicowy konkurs czytelniczy z języka angielskiego ,,Bookworm”
Jest to konkurs polegający na udzieleniu odpowiedzi na pytania do podanego tekstu. `Pierwszy etap, szkolny, odbędzie się 21.10.2015. Drugi etap odbędzie się w miejscu organizatora, czyli w SP66. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe. Zgłoszenia u nauczycieli uczących w Waszej klasie do 08.10.2015.
3) MEMORY MASTER – III edycja
© MEMORY MASTER jest ogólnopolskim konkursem leksykalnym przeznaczonym dla klas 4, 5 i 6 szkoły podstawowej. Konkurs jest nowatorskim przedsięwzięciem na rynku edukacyjnym. Został zaprojektowany przez nauczycieli języka angielskiego (i testowany w kilku szkołach podstawowych w Wielkopolsce) jako pomocne narzędzie do aktywnego wspierania nauki słownictwa.
Konkurs jest płatny 8zł od uczestnika, ale do wygrania są atrakcyjne nagrody: kilkudniowa wycieczka do Londynu, laptopy, tablety, słuchawki, odtwarzacze mp3, plecaki i breloczki z latarką.
Więcej informacji (oraz wszystkie słówka, jakich trzeba się nauczyć) na stronie: www.memorymaster.edu.pl
Zgłoszenia do 13.10.2015 u p. Huberta Makaruka na śniadaniówkach w sali 7.
Konkurs odbędzie się 01.12.2015r.
Zamieszczamy zdjęcie z wyników nagród z II edycji – w naszej szkole 2 osoby wygrały pendrive’y!

memorymaster

Skip to content