Global Scholars 2015/2016

Temat projektu w roku szkolnym 2015/2016 to „SustainableCities.” Zajęcia odbywały się w ramach koła języka angielskiego dla klas V i VI dwie godziny w tygodniu i były prowadzone przez nauczycieli języka angielskiego, panią Ewę Kinstler i pana Huberta Makaruka.

Temat przewodni projektu  – budowanie lepszych miast – jest bliski dzieciom mieszkającym w wielkim aglomeracjach.  Program nauczania tegorocznego projektu Global Scholars dotyczył przystosowania miast pod względem ekologicznym do wzrostu populacji i zmiany klimatu.

Zajęcia realizowane w ramach powyższego programu w naszej szkole adresowane były do uczniów klas piątych i szóstych, którzy opanowali język angielski w stopniu komunikatywnym oraz pragną rozwijać sprawność językową. Ze względu na to, że zajęcia miały charakter interdyscyplinarny, uczniowie utrwalali oraz poszerzali także swoją wiedzę z zakresu przyrody, ekologii oraz informatyki.Nadrzędnym celem programu było rozbudzenie w uczniach globalnej świadomości ekologicznej. A także zainspirowanie i przygotowanie ich do podjęcia konkretnych działań w lokalnej społeczności w myśl idei, która przyświeca programowi Global Scholars „myśl globalnie, działaj lokalnie.” Uczniowie uczestniczyli w zajęciach przez cały rok szkolny 2015/16.  Grupa liczyła ostatecznie 12 uczniów. W październiku naszą szkołę odwiedziła Tara Welch, jedna z koordynatorek Global Scholars. Pod koniec maja 2015 roku, w ramach rocznego projektu uczniowie pozbierali śmieci wokół stawów znajdujących się w pobliżu szkoły oraz pomalowali ławki  na terenie szkolnego dziedzińca. Ponadto, 30 maja 2016 roku pięć uczennic wzięło udział w I Konferencji Globar Scholars dla Młodzieży, organizowanej przez Warszawskie Centrum Innowacji i Szkoleń. Dziewczęta poznały uczniów innych warszawskich szkół biorących udział w projekcie oraz miały możliwość wymiany swoich wrażeń na temat wspomnianego projektu.

Prowadzący zajęcia, Ewa Kinstler i Hubert Makaruk uczestniczyli w wielu szkoleniach i konferencjach dotyczących projektu „Global Scholars” oraz brali udział w wideokonferencjach prowadzonych przez koordynatorów z Nowego Jorku.

Skip to content