Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie | ul. Cietrzewia 22a, 02-492 Warszawa | NIP: 5222493715 | e-mail: sekretariat@sp94.waw.pl

„Angielski na plus.

Podniesienie motywacji w uczeniu się języka angielskiego poprzez wdrożenie nowych metod pracy.”Projekt realizowany w ramach: PO WER Erasmus+Okres realizacji: 06.11.2017 – 05.11.2019Ilość mobilności: 10 (4 kursy, 6 job-shadowing*, 3 szkolenia)Kraje organizacji partnerskich: Belgia, Malta, Hiszpania, Wielka Brytania, Czechy, Węgry, Bułgaria

Założenia projektu:Wzrost poziomu jakości nauczania języka nowożytnego poprzez:- podniesienie kompetencji nauczycieli i atrakcyjności lekcji- dostosowanie metod i środków dydaktycznych do zmieniających się potrzeb i zainteresowań uczniów

Szkoła Podstawowa nr 94 w Warszawie © 2014-2017 Frontier Theme