6d w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

9 listopada 2018 r. braliśmy udział w warsztatach edukacyjnych organizowanych przez Muzeum POLIN „Jak pięknie się różnić?”

Tytuł wydał się intrygujący w świecie konfliktów zbrojnych, rasowych czy religijnych.  Różnice między ludźmi mogą bowiem prowadzić do agresji, niechęci  do  drugiego człowieka, zarówno wewnątrz klasy oraz w kontekście społecznym.

Lekcję prowadził pracownik Muzeum, który miał specjalne nakrycie głowy – jarmułkę. Powiedział nam, że jest Żydem i obrazowo opowiedział o tolerancji i akceptacji drugiego człowieka. Pokazał naszej grupie, że inność nie oznacza wrogości i odrzucenia, ale zachęca do poznania i nawiązania dialogu.

Ważnym elementem zajęć była wizyta na wystawie, gdzie odkrywaliśmy różnorodność postaci z przeszłości. Widzieliśmy m.in. kompleks fabryczny Poznańskiego w Łodzi, dawną szkołę żydowską czy XIX-wieczny dworzec kolejowy. Na pamiątkę otrzymaliśmy XIX-wieczne bilety kolejowe.

                                                                                       w imieniu klasy 6d – Emil Sauer

Skip to content