Po raz kolejny w naszej szkole odbywały się „Lekcje z Temidą” . Jest to program edukacyjny, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży.

Podczas zajęć kształtowany jest i umacniany szacunek do prawa oraz postaw proobywatelskich.

Wśród  prowadzących znajdują się adwokaci, radcowie prawni, a także doktorzy nauk prawnych. Prowadzenie lekcji przez osoby na co dzień związane z tworzeniem i stosowaniem prawa stanowi gwarancję profesjonalnego przeprowadzenia zajęć.

Uświadamiając uczniów o skutkach prawnych prześladowania rówieśników zwiększamy bezpieczeństwo w szkołach. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem  filmów, quizów i innych ćwiczeń.

Skip to content