Mówimy STOP cyberprzemocy

W dniach od 16.05.2022r do 31.05.2022r  w Urzędzie Dzielnicy Włochy są wystawione w holu głównym prace – plakaty profilaktyczne wykonane przez naszych uczniów w ramach  projektu ,,Mówimy  STOP cyberprzemocy”.

Celem projektu jest:

Cele główne:

–  Zapoznanie uczniów ze zjawiskiem cyberprzemocy  oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu,

– Zapoznanie uczniów z zagrożeniami związanymi z Internetem oraz konsekwencjami stosowania cyberprzemocy , zarówno dla ich ofiar, jak i sprawców,

– Kształtowanie postaw świadomego, odpowiedzialnego, kulturalnego, bezpiecznego  korzystania z zasobów Internetowych

 – Zapoznanie się ze sposobami zapobiegania cyberprzemocy oraz  radzenia sobie z nią i poznają  możliwości  pomocy

– Zapoznanie uczniów z korzyściami stosowania alternatywnych form spędzania wolnego czasu,

–  Poznanie przez uczniów swojego poziomu ryzyka uzależnienia od Internetu,

–  Kształtowania  oraz  promowania  postaw empatycznych wśród uczniów.

Cele szczegółowe:

Uczestnicy i uczestniczki:

– wiedzą, czym jest cyberprzemoc;

– wiedzą, jakie  formy może przyjmować cyberprzemoc;

– znają skutki tego zjawiska;

– potrafią zareagować, zaoferować pomoc osobie podlegającej cyberprzemocy;

– wiedzą, jakie emocje może rodzić cyberprzemoc u jej ofiar, jakie może nieść dla nich konsekwencje

– wiedzą, jakie są możliwe konsekwencje przemocy w sieci dla sprawców tego typu działań,

– wiedzą, jak powinni reagować obserwatorzy/świadkowie cyberprzemocy

– wiedzą, jak zachowywać się, by zmniejszyć ryzyko bycia ofiarą cyberprzemocy.

– wiedzą, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia,

– wiedzą, do jakich instytucji zwrócić się po pomoc.

– wiedzą po jakich stronach WWW może bezpiecznie surfować, uruchamiać bezpieczne strony

– wymieniają zasady netykiety i stosuje je w praktyce

– znają zasady bezpiecznego poruszania się w Internecie oraz używania telefonu komórkowego

Autorzy projektu : Jolanta Kolera I Ewa Sucharska

Skip to content