Ogrody Nauki i Sztuki 2015/16

logo ogrody
1a,, W ŚWIECIE MITÓW I LEGEND”
1b,, ŚWIAT RĘKODZIEŁA I JA”
1c,, JESTEM WARSZAWIAKIEM”
1d,, NA SZLAKU POLSKICH LEGEND’’
1e,, W ŚWIECIE MITÓW I LEGEND”
1f,, O ZAMKACH, RYCERZACH I ICH ZAJĘCIACH”
1g,, RYTMY”
1h,, NA SZLAKU POLSKICH LEGEND’’
1i,, ŚWIAT RĘKODZIEŁA I JA”
1j,, W ŚWIECIE MITÓW I LEGEND”
1k,, O ZAMKACH, RYCERZACH I ICH ZAJĘCIACH”
2a,, W KRAINIE MLEKA’’
2b,, DWA BIEGUNY- CZYLI W KRAINIE ŚNIEGU I LODU’’
2c,, W KRAINIE MLEKA’’
2d,, DWA BIEGUNY- CZYLI W KRAINIE ŚNIEGU I LODU’’
2e,, DWA BIEGUNY- CZYLI W KRAINIE ŚNIEGU I LODU’’
2f,, CZTERY PORY ROKU” – W SZTUCE, PRZYRODZIE, ZWYCZAJACH I OBYCZAJACH, ZAJĘCIACH LUDNOŚCI DAWNIEJ I DZIŚ, MODZIE
2g,, MAGICZNE DŁONIE’’
2h,, CZTERY PORY ROKU” – W SZTUCE, PRZYRODZIE, ZWYCZAJACH I OBYCZAJACH, ZAJĘCIACH LUDNOŚCI DAWNIEJ I DZIŚ, MODZIE
3a,, JEDZIE POCIĄG….
3b,, JEDZIE POCIĄG….
3c,, JEDZIE POCIĄG….
3d,, ORIGAMI’’
3e,, JEDZIE POCIĄG….’’
3f,, ORIGAMI’’
4a,, CZWORONOŻNI PRZYJACIELE CZŁOWIEKA”
4b,, TAJEMNICE PODWODNEGO ŚWIATA”
4c,, TAJEMNICE PODWODNEGO ŚWIATA”
4d,, NASZE AUTORYTETY”
4e,, TE CO SKACZĄ I FRUWAJĄ CZYLI O ZWIERZĘTACH W SZTUCE”
5a,, WYRUSZAMY NA PODBÓJ KOSMOSU, CZYLI POZNAJEMY TAJEMNICZY ŚWIAT ASTRONOMII”
5b,,KUCHNIE ŚWIATA”
5c,, ŚWIAT ZWIERZĄT”
5d ,,SŁODYCZE”
5e,, BUDOWLE ŚWIATA”
5f ,,KAMPINOS”
6a,, BUDOWLE ŚWIATA”
6b,, JAPONIA WCZORAJ I DZIŚ”
6c,, ILUZJA, FIKCJA CZY RZECZYWISTOŚĆ”
6d,, POLSKOŚĆ W PIGUŁCE”
6e,, WARSZAWA”

W trakcie realizacji projektu odbyły się następujące działania:
•    Uczestniczenie w dwóch warsztatach w Atelier Foksal.
•    Zapoznanie z wystawą ,, W muzeum wszystko wolno”  której kuratorami były dzieci ze szkół podstawowy i gimnazjalnych  w Muzeum Narodowym.
•    Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu kaligraficznego ,, O Złote Pióro”.
•    Uczestniczenie w warsztatach ,, Dźwiękosz w Centrum Sztuki Współczesnej.
•    Tworzenie pierwszych kompozycji muzycznych podczas warsztatów ,, Mali kompozytorzy” w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie.
•    Samodzielne wykonanie  przez uczniów 21 kolaży pt. ,, Rytmy”.
•    Ogłoszenie, przeprowadzenie konkursu fotograficznego ,, Rytmy Warszawy” oraz zorganizowanie pokonkursowej wystawy.
•    Udział uczestników projektu w finale zakończenia szkolnego programu edukacyjnego          ,, Ogrody nauki sztuki” oraz festynu rodzinnego.
•    Aranżacja klas prezentujących dokonania uczniów podczas  gali finałowej szkolnego projektu „Ogrody Nauki i Sztuki” i zaprezentowanie dokonań w obecności zaproszonych na galę, oficjalnych gości i wszystkich uczniów oraz nauczycieli naszej szkoły, a także osób, które odwiedziły szkołę w ramach festynu rodzinnego.
•    Stworzenie filmu będącego zapisem prac nad klasowymi projektami ,, Zanim zakwitły ogrody”.
•    Wykonanie 21 prac plastycznych ,, Mój zamek” inspirowanych malarstwem Paula Klee.
•    Wykonanie instalacji artystycznej ,, Dwanaście miesięcy”.
•    Zaprojektowanie i wykonanie puzzli reklamujących szkolny projekt Ogrody Nauki i Sztuki.
•    Zakupienie sztalugi, książek i filmów o sztuce.
•    Wykonanie 26 dużo formatowych prac przestrzennych, będących graficznym obrazem klasowych  projektów.

W  projekcie aktywnie uczestniczyło 1022 uczniów z klas I-VI . Odbiorcami projektu byli  uczniowie szkoły, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście którzy wzięli udział w gali finałowej „Ogrodów Nauki i Sztuki” i w festynie rodzinnym , osoby angażujące się w projekt na różnych etapach jego realizacji, a także uczestnicy konkursów.

Do niewątpliwych sukcesów jakie przyniosła realizacja projektu jest wzrost zainteresowania wieloma dziedzinami nauki i sztuki uczniów Szkoły Podstawowej nr 94   im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Dokonał się również zauważalny wzrost aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym uczniów, a także  zwiększyły się  ich umiejętności w prezentowaniu efektów swojej pracy w sposób interesujący z wykorzystaniem różnorodnych środków technicznych i plastycznych.

Skip to content