TUS

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Prowadzące:

Ewa Sucharska

Jolanta Kolera

Od września 2022r. ruszyły kolejne zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych. Skierowane są one do każdego ucznia, który ma trudności w funkcjonowaniu społecznym.

Umiejętności społeczne: to umiejętności, które umożliwią każdemu człowiekowi funkcjonowanie w społeczeństwie – w rodzinie, grupie rówieśniczej, szkole, pracy. To umiejętność zachowania się w różnorodnych sytuacjach społecznych, komunikowania, nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi. Dzięki tym umiejętnościom dogadujemy się z innymi ludźmi, potrafimy zachować się odpowiednio do sytuacji, wiemy, co wypada, a co nie. Umiemy zarządzać swoimi emocjami i ich okazywaniem oraz adekwatnie reagować na emocje innych. Potrafimy rozmawiać i dostosować sposób rozmowy do okoliczności i ludzi, z którymi ją toczymy.

Zastosowania TUS

 • Jest metodą, którą głównie wykorzystujemy w terapii dzieci. Szczególne jest polecane dzieciom z całościowymi zaburzeniami rozwoju, takimi jak autyzm czy Zespół Aspergera (ZA). Również działa pozytywnie na dzieci z rozpoznanymi zaburzeniami zachowania (w tym opozycyjno-buntowniczymi) oraz nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD). Można go stosować również dla dzieci lękliwych, nieśmiałych, wycofanych, mających trudności z nawiązywaniem satysfakcjonujących relacji z innymi, przejawiających trudności z adaptacją do nowych sytuacji.

.Podczas treningu umiejętności społecznych podejmuje się pracę nad:

 • umiejętnością nawiązywania relacji z innymi,
 • umiejętnością radzenia sobie z emocjami,
 • umiejętnością współpracy w grupie,
 • umiejętnością samokontroli (kontroli zachowania),
 • umiejętnością rozwiązywania konfliktów,
 • odreagowywaniem napięć emocjonalnych,
 • modyfikowaniem zachowań na bardziej aprobowane społecznie,
 • rozwiązywania konfliktów oraz asertywnego reagowania, proszenia o pomoc, radzenia sobie ze stresem itp,
 • przestrzegania i świadomego respektowania ustalonych zasad,
 • modyfikowania zachowań na bardziej akceptowane społecznie,
 • umiejętnością odmowy/proszenia o coś
 • budowanie własnej tożsamości (min. odkrywanie swoich mocnych i słabych stron)
 • umiejętnością tworzenia i utrzymywania granic

Jak wyglądają zajęcia TUS?

Trening Umiejętności Społecznych to regularne spotkania, raz w tygodniu po 45 min., w tej samej grupie uczestników. Ta systematyczność zajęć i niezmienność grupy są ważne, by uczestnicy czuli się bezpiecznie i mieli możliwość rozwijania swoim umiejętności w środowisku, któremu ufają.

Na początku zajęć rozmawiamy, opowiadamy sobie o naszych przeżyciach z minionego tygodnia. Dzieci dzielą się, tym, co było dla nich ważne, mają możliwość powiedzieć jak się czuły, co myślały. 

Następnie przechodzimy to części merytorycznej zajęć, której treści są dostosowane do potrzeb uczestników w kontekście przeżywanych przez nich trudności. Praca w grupie koncentruje się na trenowaniu konkretnej umiejętności. Przykładowo może to być umiejętność nawiązywania rozmowy. Rozmawiamy o tym, ćwiczymy to poprzez scenki. Przywołujemy momenty, gdy dzieci były w takiej sytuacji. Omawiamy sytuacje, w których mogą tą umiejętność trenować i wykorzystać.

Na zakończenie treningu podsumowujemy zajęcia, zwracając szczególną uwagę na to, co poszło dobrze, co dziecko wypracowało. Należy podkreślić, że w czasie całego treningu dbamy o pozytywną motywację zwracając uwagę na kompetencje dziecka, które już ma, aby na tej bazie mogło wypracować kolejne umiejętności. Ważnym aspektem zajęć jest także rozwijanie wiary we własne możliwości, a w kontekście społecznym rozwijanie wzajemnego szacunku oraz tolerancji i zrozumienia dla różnic. 

Skip to content