Ogrody Nauki i Sztuki

Od roku szkolnego 2011/2012 corocznie realizujemy w naszej szkoły projekt „Ogrody nauki i sztuki”. Obejmuje on projekty edukacyjne realizowane w poszczególnych klasach, a ich tematyka dotyczy zagadnień związanych z szeroko pojętą nauką oraz różnymi dziedzinami sztuki.

Cele projektu

  • budzenie motywacji poznawczej uczniów,
  • rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji i twórczego rozwiązywania problemów,
  • wdrażanie do pracy zespołowej,
  • zdobycie umiejętności prezentacji.

O wyborze tematów projektu przez poszczególne klasy zdecydowały przede wszystkim zainteresowania uczniów.

Archiwa projektu

Szkolne projekty

Zobacz wszystkie
Skip to content