Logopeda

MGR ANNA NIEZGODA

PONIEDZIAŁEK 13.30 – 15.30

WTOREK 12.30 – 15.30

ŚRODA 13.30 – 15.30

CZWARTEK 12.30 – 15.30

PIĄTEK 12.30 – 13.30

MGR ERIKA RUDNICKA

WTOREK 12.00 – 15.00

CZWARTEK 11.30 – 16.00

PIĄTEK 11.30 – 15.30

Rozwój dziecka i jego powodzenie w szkole zależy w bardzo dużym stopniu od mowy.

Mowa daje nam znakomitą możliwość nawiązywania kontaktów społecznych, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażenie własnych sądów, uczuć i upodobań; daje możliwości precyzyjnej komunikacji. Rozpoczynający się w życiu dziecka etap edukacji szkolnej powoduje, że oczekuje się od niego poprawnego wymawiania wszystkich dźwięków i swobody w posługiwaniu się mową. Niestety dość  często wtedy występują zaburzenia mowy. Dlatego zgodnie z  „zasadą wczesnego rozpoczynania terapii” powinno się możliwie wcześnie rozpocząć świadome usprawnianie mowy i korygowanie wszelkich jej zaburzeń.    

Na zajęciach logopedycznych oprócz typowych ćwiczeń usprawniających narządy artykulacyjne, wywołujących konkretną głoskę oraz ćwiczeń oddechowych,  wykorzystujemy elementy Integracji  Sensorycznej.  Podczas zajęć dzieci korzystają z różnych gier i krzyżówek logopedycznych, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia.                                                    

Ważne jest aby dziecko ćwiczyło  codziennie w domu przynajmniej przez 15 minut. Dlatego bardzo istotnym aspektem  w pracy logopedy jest stała współpraca z rodzicami aby osiągnąć  założony na początku terapii cel.                                                                             

Życzymy wszystkim dzieciom sukcesów i osiągnięcia celu: pięknej wymowy, skutecznej komunikacji społecznej.

 Erika Rudnicka – logopeda   Anna Niezgoda – logopeda

Skip to content